Kinderjaren: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Structuur

Titel Kinderjaren
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 3 | structuur
Studielast 1 uur
Werkvorm tweetal
Focus structuur
Je leert reflecteren op de verhaalstructuur en de chronologie.
Gemaakt door Yvonne Kooijmans

Zoals je in de inhoudsopgave kunt zien, is Kinderjaren opgebouwd uit meerdere delen: I tot en met V.


Vraag 1


Neem de inhoudsopgave over in onderstaande tabel. Er is al een begin gemaakt.


Vraag 2


Vul zo goed als mogelijk is de leeftijd van de ik-persoon in elk hoofdstukje in.Vraag 3


Vul ook in op welke plaats of op welke plaatsen het hoofdstukje zich afspeelt.


Vraag 4


Geef nu elk hoofdstukje een cijfer van 0 tot en met 10 voor 'geluksgevoel'.


Vraag 5


Vat nu in woorden samen wat het verband is tussen de hoofdstukjes in elk deel.


Vraag 6


De auteur had de hoofdstukjes ook anders kunnen indelen. Bedenk ieder één mogelijke andere indeling.


Vraag 7


Bespreek de alternatieve indelingen met elkaar. Vinden jullie de indeling van de hoofdstukjes goed zoals die is of geef je de voorkeur aan een van de alternatieven? Licht jullie antwoord toe. Maak in het antwoord gebruik van wat jullie hebben ingevuld in de tabel.