Pogingen iets van het leven te maken: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Maatschappijkritiek

Titel Pogingen iets van het leven te maken
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 3 | Maatschappijkritiek
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus fictie/werkelijkheid
Je leert reflecteren op de functie van fictie.
Gemaakt door Janneke Blok
Bron Manifest Scherp op ouderenzorg

A

Hendrik Groen mag dan een verzonnen personage zijn en zijn dagboek niet ‘echt’, toch wordt er veel verwezen naar gebeurtenissen die echt hebben plaatsgevonden in het jaar 2013. Drie voorbeelden:

  • Zondag 3 februari: 50PLUS staat in sommige peilingen op negen zetels
  • Zaterdag 31 augustus: Wetsvoorstel ‘Recht op een schone luier’
  • Zaterdag 31 augustus: Budgetbejaardenhuisvestiging in de koepelgevangenis in Breda

Zoek eventueel meer informatie op over bovenstaande gebeurtenissen op internet. Welk beeld geeft deze informatie jou over hoe de ouderenzorg in Nederland geregeld is?


B

In het najaar van 2016 kwamen Hugo Borst (o.a. schrijver van Ma, op deze site bij N1) en socioloog Carin Gaemers met een ‘Scherp op ouderenzorg-manifest’. Lees bron 1.
Laat zien dat de punten die worden genoemd ook in het dagboek van Hendrik Groen naar voren komen. Gebruik daarvoor onderstaande tabel. En mis je misschien nog belangrijke punten die wel door Hendrik Groen aan de kaak worden gesteld maar niet in het manifest voorkomen?

Punten uit het manifest Pogingen iets van het leven te maken Wat vindt Hendrik Groen?
1. Houd de verpleeghuiszorg buiten het politiek debat
2. en 3. Zorg voor voldoende zorgpersoneel
4. Stop de overdaad aan registratie
5. Zorg voor betrokken en gemotiveerde bestuurders en toezichthouders
6. Besteed zorggeld aan de werkvloer en niet aan directie, management, bestuur en imago Mevrouw Stelwagen is bang voor negatieve publiciteit, bijvoorbeeld als mevrouw Schaar is ontsnapt uit de dementenafdeling. De politie mag absoluut niet ingelicht worden om het zoekproces te versnellen, want stel dat het huis slecht in het nieuws komt!
7. Maak een einde aan de angstcultuur Hendrik Groen vindt het heel erg als hun spion Anja ontslagen wordt, omdat ze achter de rug van mevrouw Stelwagen om heeft geprobeerd de reglementen en statuten van het huis boven water te krijgen. En Anja is niet de enige die terecht bang is om de directrice op haar plaats te zetten.
8. Zet bijscholing op de juiste manier in
9. Geef mantelzorgers meer inspraak
10. Geef cliëntenraden meer inzicht en invloed
11. ???


C

Had Hendrik Groen niet beter een manifest kunnen schrijven dan een dagboek met zoveel maatschappijkritiek? Waarom (niet)? Licht je antwoord toe aan de hand van je bevindingen bij B. (200 woorden)