Slangen aaien: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Spanning

Slangen aaien is een spannend boek. Jij gaat analyseren hoe de auteur spanning heeft aangebracht in de verhaallijnen.

Titel Slangen aaien
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 2 | Spanning
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus spanning
Je leert over spanning
Gemaakt door Gea Veenstra
(Literaire) theorie 'Spanning', in: Joke van Balen e.a., 'Basisboek literatuur', Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 99-100

Vraag 1


Noteer drie momenten uit Slangen aaien die jij spannend vond.


Vraag 2Bestudeer de aangegeven paragraaf bij Literaire theorie. Zoek bij elke manier om spanning te creëren twee voorbeelden uit Slangen aaien.


Vraag 3


Herlees nu je antwoord bij vraag 1. Kun je nu uitleggen hoe de auteur deze drie momenten spannend heeft gemaakt voor de lezer?


Vraag 4


Welke manier om spanning te creëren vind jij het meest effectief in Slangen aaien?  


Vraag 5


Kies een stuk uit het verhaal dat je lastig/saai of niet spannend vond.


Vraag 6


Bepaal voor welke manier jij kiest om een verhaal spannend te maken.


Vraag 7


Herschrijf dit stuk zodat het spannender wordt.