Slangen aaien: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Kwesties

In het tweede hoofdstuk gaat Lipstick enorm te keer tegen Mariecke over het verschil tussen ongeluk en opzet en dat haar hele toekomst op het spel staat. Jullie gaan na of jullie kunnen bepalen of er sprake is van schuld of van toeval.

Titel Slangen aaien
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 3 | Kwesties
Studielast 2,5 uur
Werkvorm tweetal
Focus kwesties
Je leert over schuld en toeval
Gemaakt door Gea Veenstra

A

In de tabel hieronder vinden jullie een paar gebeurtenissen waarvan jullie moeten bepalen of hier sprake is van schuld of toeval. Bespreek dit samen en geef argumenten waarom jullie tot jullie conclusie zijn gekomen.
Zoek vervolgens nog twee gebeurtenissen waarvan jullie je afvragen of Mariecke schuldig is of dat het een toevallige gebeurtenis betreft.

Plaats in boek Situatie Schuld of toeval Argument
H1 blz. 9 'Ik houd het maar op toeval .. anders word je gek.'
H5 blz. 48 'Waarom ik van alle mensen uitgerekend Danielle belde, weet ik niet.'
H11 blz. 96-97 'Als ik toen mijn kleibaksels .. en dat er huizen waren met ramen die niet open kunnen.'
H17 blz. 155 'Ik ben een nijlpaard .. maar ik voelde haar verstijven.'
...
...

B

Vraag 1


Mariecke reageert waarschijnlijk anders op een situatie dan jullie zouden hebben gedaan.
Kies een situatie uit en leg uit wat jullie anders zouden hebben gedaan en waarom. Je krijgt eerst weer een voorbeeld.


Vraag 2

Hoe zou het verhaal verlopen zijn als Mariecke gedaan had wat jij zou doen? Herschrijf het einde en gebruik niet meer dan 200 woorden.

Situatie Mariecke Wat zou jij hebben gedaan?
Mariecke komt in hoofdstuk 13 Danielle weer tegen in HITIT. Ondanks dat Danielle haar heeft laten zitten in Frankrijk dumpt ze Mark en gaat gewoon weer met Danielle mee. Ik zou haar geconfronteerd hebben met het feit dat ze heeft laten zitten. Vervolgens zou ik omgedraaid zijn en nooit meer contact met haar hebben. Ze zou voor mij niet meer bestaan want op vrienden moet je kunnen rekenen.
...