Slangen aaien: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Personage

In de gebeurtenissen die in Slangen aaien worden beschreven, spelen zowel Mariecke als Danielle een rol. Je komt echter veel meer te weten over Mariecke dan over Danielle. In deze opdracht ga je je verdiepen in Danielles rol in de gebeurtenissen.

Titel Slangen aaien
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 3 | Personage
Studielast 2,5 uur
Werkvorm tweetal
Focus personage
Je leert over de ontwikkeling van een personage
Gemaakt door Gea Veenstra
Bron nl.wikipedia.org | 'Flat character en round character'

A

Bestudeer bron 1. Danielle is een flat character, want ze ontwikkelt zich niet echt. Toch lijkt ze op het eind van het verhaal aangedaan te zijn, maar haar gedachten en gevoelens worden niet uitgebreid beschreven. 
Wat speelt zich in Danielle af als ze door heeft dat Mariecke haar Nijlpaardgedicht heeft gevonden en het aan Van Brunschot heeft laten lezen? Gebruik niet meer dan 200 woorden. Beschrijf haar zo dat de lezer een beeld krijgt van de ontwikkeling van Danielle.

Vragen die jullie jezelf kunnen stellen zijn bijvoorbeeld:


Vraag 1

Wat is Danielles relatie met haar ouders?


Vraag 2

Hoe is het zover gekomen dat ze seks heeft voor geld en in drugs en pillen handelt?


Vraag 3

Denk je dat ze Mariecke heeft verraden?


B

Nu jullie een beeld hebben geschetst van Danielle laat je haar corresponderen met Mariecke. De situatie is dat beide meisjes opgesloten zijn en in afwachting zijn van het proces. Laat beide meisjes twee brieven naar elkaar schrijven. De één schrijft de twee brieven van Mariecke aan Danielle en de ander de twee van Danielle aan Mariecke.


C

Bedenk nu twee argumenten die de aanklager en de verdedigers van beide meisjes kunnen gebruiken tijdens het proces. Verdeel de rollen; één is de aanklager, de ander is de verdediger. Je krijgt eerst een voorbeeld.

Aanklager Mariecke Verdediger Mariecke
Mariecke is schuldig aan moord op Van Brunschot omdat zij hem onder water heeft gehouden in de zee. Mariecke was in paniek omdat Van Brunschot haar vriendin Danielle aanrandde. Ze heeft haar vriendin willen helpen en heeft niet moedwillig haar leraar vermoord.
Aanklager Danielle Verdediger Danielle

D

Sluit deze opdracht af met de uitspraak van de rechter. Welke beslissing neemt hij en welke straf vinden jullie moeten de meisjes krijgen? Geef argumenten waarom jullie tot deze uitspaak zijn gekomen. Gebruik per uitspraak niet meer dan 200 woorden dus in totaal niet meer dan 400 woorden.