Birk: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Spanning

Titel Birk
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 2 | Spanning
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus spanning
Je leert nadenken over verschillende soorten spanning in een boek
Gemaakt door Jan Erik Grezel

A


'Spanning' is een element in boeken dat maakt dat je verder móét lezen. Je wilt weten wat er gebeurt of gebeurd is en hoe het verhaal afloopt.


Vraag 1


Je hebt vast wel eens een thriller gelezen of gezien. Houd je van zulke spannende boeken/films? Wat is de titel van de laatste thriller die je hebt gelezen of gezien?


Vraag 2


Een schrijver stopt bewust allerlei dingen in een thriller die voor spanning zorgen. Denk eens na over welke dingen zo’n boek of film spannend maken. Wat zorgt er nu voor spanning (Engels 'suspense')? Om die vraag gedetailleerder te beantwoorden kijk je naar 'spanningselementen'. Houd daarbij het boek of de film – genoemd in je antwoord op vraag 1 – voor ogen. Benoem en beschrijf de spanningselementen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:


Voorbeeld 1


geheimen: weten bepaalde figuren iets wat anderen beslist niet mogen weten? Wat voor dingen zijn dat? Dreigen geheimen verklapt te worden? Geef een paar voorbeelden.


Voorbeeld 2


de plaats waar zich iets afspeelt: zijn er specifieke locaties die voor extra spanning zorgen? Welke bijvoorbeeld?


Voorbeeld 3


personages: zijn er figuren die angst oproepen, die gevaarlijk lijken? Wat voor mensen zijn dat?


Voorbeeld 4


taal: is er een bepaalde manier van praten (of misschien juist zwijgen) die voor spanning zorgt?


Voorbeeld 5


waarnemingen: zorgen waarnemingen (wat personages zien, horen, voelen, ruiken) voor extra spanning?


Voorbeeld 6


verwachtingen: gebeuren er heel andere dingen in het verhaal of in de film die je verwacht? Ontstaat er een schrikeffect bij bepaalde passages of scènes?


Vraag 3


Er is nog een ander belangrijk spanningsinstrument voor schrijvers. Welk is dat? 


B


Bij de leesaanwijzingen op de leerlingpagina van Birk staat dat het zeker geen spannend boek is. Toch zullen sommige lezers wel degelijk enige spanning ervaren, maar dat is niet precies dezelfde spanning als in een 'gewone' thiller.


Vraag 1


Wat voor soort spanning zou er voor sommige lezers in Birk zitten?


Vraag 2


Bekijk nog eens de zes punten onder A2 én je antwoord op vraag 3. Denk erover na in hoeverre die elementen in Birk van belang zijn en eventueel voor een beetje spanning zorgen. Beschrijf dan kort wat de schrijver met die elementen doet.


Vraag 3


Stel dat jij méér spanning in het boek wilt brengen. Kies twee scènes uit het boek. Beschrijf wat er aan de scènes veranderd moet worden om meer 'suspense' in het boek te brengen.


Vraag 4


Wat zou de schrijver van Birk van zulke veranderingen vinden, denk je?


Vraag 5


Als je de spanning in Birk zou moeten beoordelen op een schaal van 1 (totaal niet spannend) tot 10 (superspannend), waar zou je Birk dan plaatsen?