De reis van Sint Brandaan: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Inhoud

Titel De reis van Sint Brandaan
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Inhoud
Studielast 3,5 uur (inclusief film kijken)
Werkvorm individueel
Focus inhoud
Je leert de moderne en de middeleeuwse manier van denken over het geloof met elkaar vergelijken.
Gemaakt door Janneke Blok

Voor wie?


Deze opdracht is voor jou geschikt als je het leuk vindt om een spannende film te kijken en het interessant vindt verschillende aspecten van de inhoud van twee verschillende verhalen met elkaar te vergelijken.


Hoewel je dit misschien op het eerste gezicht niet zult zeggen, lijken het middeleeuwse verhaal De reis van Sint Brandaan (ca. 1150) en de hedendaagse film Life of Pi (2012) erg veel op elkaar. In beide verhalen maken de hoofdpersonages - de ongelovige monnik Brandaan, en de jonge, gelovige Pi - een avontuurlijke reis over de wereldzee├źn. Tijdens deze reis wordt hun geloof in God behoorlijk op de proef gesteld. Misschien heb je de film al gezien. In dat geval ben je in het voordeel.

Lees voordat je De reis van Sint Brandaan gaat lezen en de film Life of Pi gaat kijken, onderstaande vragen. Houd tijdens het lezen en kijken de vragen in je achterhoofd, die je zullen helpen te reflecteren op het ontastbare, complexe thema 'geloven'.


Vraag 1


'Twijfel houdt het geloof levendig. De sterkte van het geloof toont zich als het op de proef wordt gesteld,' zegt Pi. Leg uit hoe Brandaan over deze uitspraak denkt voordat hij op reis gaat en wanneer hij terugkeert van zijn reis. Is hij anders gaan denken over zijn twijfel aan Gods wonderen?


Vraag 2


Een overeenkomst tussen Brandaan en Pi is dat zij beide tijdens hun reis vol overgave bidden tot God om hen bij te staan. Hun geloof wordt behoorlijk op de proef gesteld, omdat God zich in verschillende gedaanten aan hen toont.

a. In welke verschillende gedaanten toont God zich aan hen?

b. Wanneer je naar de uitspraak in de vorige vraag kijkt, hebben de verschillende gedaanten waarin God zich toont dan een speciale bedoeling? Zo ja, welke bedoeling? Zo nee, probeer dan een andere reden te bedenken waarom God zich in verschillende gedaanten laat zien.


Vraag 3


Zowel Brandaan als Pi maken dingen mee die door hun een buitenstaander niet geloofd (kunnen) worden. Toch bestaan Pi's vleesetende eiland en Brandaans eilandvissen voor hen zoals Sinterklaas voor kleine kinderen bestaat. Kleine kinderen kunnen er volkomen van overtuigd zijn dat zij bijvoorbeeld een piet op het dak zien lopen. Leg uit hoe het volgens jou komt dat mensen soms dingen waarnemen die niet bestaan.


Vraag 4

De boodschap van beide verhalen luidt: 'Geloof wat je wilt, het mooiste, want je kunt onmogelijk alles begrijpen.' Wat vind je van deze boodschap? Ben je door het lezen van De reis van Sint Brandaan en/of het kijken van Life of Pi wellicht anders gaan denken over het (christelijke) geloof? Zo ja, licht je antwoord toe door uit te leggen welke passages je met name aan het denken hebben gezet.