De reis van Sint Brandaan: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Vergelijken

Titel De reis van Sint Brandaan
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Personages: Vergelijken
Studielast 2,5 uur (afhankelijk van de groepsgrootte)
Werkvorm twee- ,drie-, vier- of vijftal
Focus vergelijken
Je leert middeleeuwse verhalen met elkaar vergelijken met betrekking tot het geloof.
Gemaakt door Janneke Blok

Voor wie?


Deze opdracht is voor jou geschikt als je het leuk vindt om je samen met een of meer andere leerlingen te verdiepen in de rol die het geloof speelde in de middeleeuwen. Je kunt samenwerken met iemand die Karel ende Elegast (ca. 1270),Beatrijs (ca. 1374), Elckerlijc (1495) en/of Mariken van Nieumeghen (ca. 1515) heeft gelezen.


A [individueel]


Je hebt De reis van Sint Brandaan gelezen en je maatje(s) heeft (hebben) één van de andere, bovenbenoemde boeken gelezen. Maak bij het boek dat je hebt gelezen een korte presentatie van ongeveer 5 min. waarin je antwoord geeft op de volgende vragen:


Vraag 1

Hoe geeft de hoofdpersoon invulling aan zijn of haar geloof in het dagelijks leven? In hoeverre volgt hij of zij de voorschriften van het geloof na?


Vraag 2

Wat voor een rol spelen de religieuze begrippen deugd, zonde, inkeer en berouw, en biecht in het verhaal? Zoek zo nodig de betekenis van deze termen op in het woordenboek of op internet.


Vraag 3

Wordt het geloof van de hoofdpersoon op de proef gesteld? Zo ja, hoe dan?


Vraag 4

Stel dat je het geloof geheel achterwege laat, wat blijft er dan over van het middeleeuwse verhaal?


Vraag 5

Wat betekent het (christelijke) geloof voor de hoofdpersoon van het verhaal?


Maak, wanneer je dat prettig of nodig vindt, gebruik van ondersteunde middelen, zoals PowerPoint, Prezi, een poster of een hand-out.


B [samen]


Presenteer de bevindingen die je hebt opgedaan bij opdracht A aan elkaar. Houd er rekening mee dat je groepsgenoten jouw boek (waarschijnlijk) niet hebben gelezen, maar je verhaal wel moeten kunnen volgen.


C [samen]


Nu jullie elkaar hebben laten zien welke rol het geloof speelt in de door jullie gelezen boeken, gaan jullie gezamenlijk de overeenkomsten en verschillen in kaart brengen. Schrijf de overeenkomsten en verschillen op en beantwoord aan de hand daarvan onderstaande vragen:


Vraag 1

Wat voor rol speelde het (christelijke) geloof in de middeleeuwen als je deze middeleeuwse verhalen als uitgangspunt neemt?


Vraag 2

Wat voor rol speelt het (christelijke) geloof in het hedendaagse leven van de mens? Van jullie dus!


Vraag 3

Denken jullie dat wij in staat zijn om door het 'geloofsfilter' van de middeleeuwers te kijken? Waarom (niet)?