De thuiskomst: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Genre

Wanneer je alleen de achterflap van De thuiskomst leest zou je kunnen denken dat het boek voornamelijk over de ontdekkingsreizen van James Cook gaat. Als dat het geval is dat zou je het boek misschien wel onder de noemer 'reisverhalen' kunnen scharen. Bij deze opdracht ga je onderzoeken of dat echt zo is.

Titel De thuiskomst
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Genre
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus genre
Je leert over genres
Gemaakt door Cilla Geurtsen
Bron dbnl.org | letterkundig lexicon voor de neerlandistiek

Er bestaan veel Literaire genres. een paar van deze genres zijn:

- Historische roman
- Reisverhaal
- Avonturenroman
- Idee├źnroman (zie: idee├źndrama)
- Psychologische roman


Vraag 1


Zoek in het Letterkundig lexicon voor de neerlandistiek (zie bron) naar omschrijvingen van al deze genres en maak een korte omschrijving van ongeveer 100 woorden per genre in je eigen woorden.


Vraag 2


Van welke twee van de genoemde genres vertoont De Thuiskomst volgens jou de meeste kenmerken? Licht je antwoord toe met voorbeelden uit het boek. Gebruik hiervoor ongeveer 200 woorden per uitwerking.


Vraag 3


Reflecteer tot slot op de vraag of je boeken uit het ene genre anders leest dan die uit een ander genre. Maakt het voor de betekenis van een boek uit met welk genre je te maken hebt? Betrek je antwoorden bij vraag 1 en 2 bij je antwoord.