De thuiskomst: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Geloofwaardigheid

Titel De thuiskomst
Niveau boek 3
Opdracht niveau 4 | Geloofwaardigheid
Studielast 2 uur
Werkvorm Individueel
Focus Geloofwaardigheid
Je leert nadenken over de geloofwaardigheid van historische romans in het algemeen en personages in het bijzonder
Gemaakt door Cilla Geurtsen
Bron 1 8weekly.nl | Els Bertens, 'Thuisblijver'
Bron 2 literatuurplein.nl | Ingrid Hoogervorst, 'In nieuwe roman schiet Enquist doel voorbij'
Bron 3 derecensent.nl | Melissande Lips, 'En de vrouw wacht'
Bron 4 groene.nl | Kees 't Hart, 'Radicale opoffering'

Vraag 1


Misschien verslond je vroeger wel de historische jeugdboeken van Thea Beckman of van Simone van der Vlugt. Zo ja, heb je wat van die boeken geleerd? En wederom zo ja, wat heb je dan geleerd?


Vraag 2


Vraag A


Denk je dat Thea Beckman en Simone van der Vlugt een getrouw beeld van het leven in de beschreven tijden hebben gegeven? Beargumenteer je antwoord.


Vraag B


En hoe zit dat voor jou bij De thuiskomst?


Vraag 3


Sommige recensenten vonden dat in De thuiskomst de hoofdpersoon Elisabeth Batts te modern aandoet. Bij deze opdracht ga je je eigen mening naast die van beroepslezers leggen. Reageer nu eerst op de stelling: 'Elisabeth Batts is een geloofwaardig personage.'

Je mag het met deze stelling eens of oneens zijn. Geef minstens drie argumenten voor of tegen. Ondersteun je argumenten met voorbeelden uit het boek.


Vraag 4


Lees nu vier recensies van professionele lezers (bron 1 tot en met 4). Lees steeds de hele recensie, maar richt je vooral op de argumentatie van de recensenten over de historiciteit van de roman en het personage Elisabeth. Het is handig om de recensies even uit te draaien en de meningen van de recensenten te markeren. Per onderwerp zou je dan een verschillende kleur stift kunnen gebruiken.


Vraag 5


Vergelijk jouw eigen mening bij opdracht 2 met die van de professionele lezers. Welke argumenten die jij niet opgeschreven had, dragen zij aan?


Vraag 6


Stel je voor, het volgende boek dat je gaat lezen is weer een historische roman. Begin je na het maken van deze opdracht met een ander gevoel aan dat boek? Schrijf eens drie zaken op waar je nu meer of minder op zal letten.