Een hart van steen: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Einde van het verhaal

Titel 'Een hart van steen'
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 2 | Einde van het verhaal
Studielast 2,5 uur
Werkvorm individueel
Focus einde van het verhaal
Je leert reflecteren op het einde van de roman.
Gemaakt door Gea Veenstra

A

Beantwoord allereerst de volgende vragen en leg bij alle vragen jouw antwoord uit.


Vraag 1

Hou je van verhalen met een open einde?


Vraag 2

Ben je blij dat je dit boek hebt gelezen, ook al weet je niet precies hoe het verhaal afloopt?


Vraag 3

Houd jij een dagboek bij? Zo ja, wat voor soort dingen schrijf je daarin op? En wat voor soort dingen schrijf je niet in je dagboek? Zo nee, is er een duidelijke reden voor dat je geen dagboek hebt?


Vraag 4

Heb je wel eens een roman in dagboekvorm (of een dagboek in romanvorm) gelezen?


Vraag 5

Vind jij dat er omstandigheden zijn waarin je het dagboek van een ander (of iemand anders jouw dagboek) zonder toestemming mag lezen? Zo ja, welke?


Vraag 6

Kan een dagboek eigenlijk wel een gesloten einde hebben?


B

Concentreer je nu op het open einde van het boek en beantwoord de volgende vragen om een goed beeld te krijgen van de situatie. Ellen is inmiddels volwassen en staat op het punt haar eerste kindje te krijgen. Leg je antwoord uit bij iedere vraag.


Vraag 1

Begrijpt Ellen, nu ze volwassen is en zelf moeder wordt, waarom niemand iets gedaan heeft?


Vraag 2

Begrijpt Ellen haar eigen handelen en manier van reageren?


Vraag 3

Heeft haar verleden haar verzwakt of is ze er als mens juist sterker door geworden?


Vraag 4

Waar hoopt Ellen op voor de toekomst als het gaat om:
a. Bas
b. Ida Sophie
c. werk


C

Schrijf nu een gesloten einde van maximaal 500 woorden in dagboekvorm. Laat Ellen vertellen over hoe het verhaal afgelopen is. Je mag er zelf voor kiezen of haar kindje al geboren is of niet.


D

Beantwoord de laatste vragen als je klaar bent met het dagboekfragment.

Vraag 1

Is Een hart van steen een goede titel voor een dagboek?


Vraag 2

Kun je zelf een titel bedenken die je geschikter vindt?


Vraag 3

Is je mening over het boek veranderd na het schrijven van het dagboekfragment? Leg je antwoord uit.