Een hart van steen: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Perspectief

Je gaat onderzoeken welke vertelperspectieven je kent en wat het effect van het wisselend perspectief is in Een hart van steen.

Titel 'Een hart van steen'
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Perspectief
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus perspectief
Je leert het perspectief analyseren en reflecteren op de werking van het perspectief.
Gemaakt door Gea Veenstra
Bron 1 krant.telegraaf.nl | 'Moordenaar van eigen kinderen pleegt zelfmoord'
Bron 2 'de Telegraaf' | 'Moord uit onmacht

A

Lees de Literaire theorie en beantwoord de volgende vragen.


Vraag 1

Welke soorten perspectief bestaan er? 


Vraag 2

Heb jij een voorkeur voor een bepaald perspectief? Licht je antwoord toe.


Vraag 3

Heb je eerder een boek met een wisselend perspectief gelezen?
- Zo ja, welk boek was dat en was jij je toen bewust van het perspectief?
- Zo nee, vond je het boek moeilijker om te lezen omdat je nog geen ervaring had met deze vertelwijze?


B

Je gaat nu onderzoeken wat het effect van het wisselend perspectief is in Een hart van steen.


Vraag 1

Dorrestein heeft gekozen voor een wisselend vertelperspectief. Welke drie personages nemen de rol van verteller op zich?


Vraag 2

Leg uit welk effect het op het verhaal zou hebben als Dorrestein alleen Ellen aan het woord zou hebben gelaten?


Vraag 3

Op blz. 219 vraagt Ellen zich af of Ida Sophie het verhaal eigenlijk vertelt. Wat vind jij? Leg je antwoord uit.


C

Lees de krantenartikelen over de Hoofddorpse moord (bron 2 en 3), zodat je een beeld krijgt van welke gebeurtenis precies ten grondslag heeft gelegen aan Een hart van steen.


Vraag 1

Dorrestein heeft de gebeurtenissen in haar roman gemanipuleerd, onder andere door te kiezen voor een wisselend perspectief. Leg dit uit.


Vraag 2

Herlees je antwoord op vraag 1 van opdracht A. Ga je nu bij de keuze van je volgende boek ook letten op het vertelperspectief? Gebruik maximaal 150 woorden.


(Literaire) theorie


Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, blz. 101-106