Een hart van steen: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Genre

Van Renate Dorrestein wordt vaak gezegd dat zij 'gothic novels' schrijft.

Titel 'Een hart van steen'
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Genre
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus genre
Je leert de kenmerken van een genre analyseren.
Gemaakt door Gea Veenstra

Vraag 1

Zoek (individueel) op internet naar informtie over de gothic novel en noteer vier kenmerken van dit genre.


Vraag 2

Bespreek jullie antwoorden op vraag 1. Welke kenmerken hebben jullie allebei genoteerd?


Vraag 3

Kies hiervan ieder twee kenmerken (in totaal dus vier) die je in Een hart van steen duidelijk terug ziet. Noteer bij ieder kenmerk een voorbeeld uit de roman.


Vraag 4

Een gothic novel is niet hetzelfde als een thriller. Bestudeer de Literaire theorie. Noteer samen vier verschillen.


Vraag 5

Herschrijf (individueel) het gedeelte uit de roman waarin Ellen en Carlos gevonden worden in de kelder. Herschrijf dit stuk zodat het een echte thriller wordt. Gebruik niet meer dan 300 woorden.


Vraag 6

Wissel jullie teksten uit. Welke tekst vinden jullie het meest thrillerachtig? Licht jullie antwoord toe.


Vraag 7

Bespreek samen de vraag of Een hart van steen volgens jullie een beter of een slechter boek zou zijn geweest als het meer aspecten van een thriller in zich zou hebben. Licht jullie antwoord toe.


(Literaire) theorie

Joke van Balen, e.a., Basisboek literatuur. Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 49