Fortuna's kinderen: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Thema

Titel Fortuna's kinderen
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Thema
Studielast 4 uur
Werkvorm Individueel
Focus Thematiek: slavernijverleden
Je leert een standpunt te formuleren over de herdenking van het slavernijverleden.
Gemaakt door Merel Heuberger
Bron Bron 1 (PDF)
Bron 2

A

 1. Welke voorbeelden van racisme ken jij, uit de media of misschien wel uit je eigen omgeving?

  Op pagina 247 lees je dat het stadsbestuur van Charleston in 2018 voor het eerst officieel excuses maakte voor 'voor de in het verleden begane misdaden jegens de zwarte bevolking'. Het maken van excuses voor in het verleden gebeurde zaken is een onderwerp waar wereldwijd geregeld discussies over gevoerd worden.
 2. Ken je dergelijke discussies die in Nederland werden of worden gevoerd? Zo ja, welke?
 3. Wat is jouw mening over het maken van excuses door een regering of stadsbestuur uit het heden, voor fouten uit het verleden? Leg uit.
 4. Welke andere manieren kun je bedenken om nazaten van slachtoffers uit het verleden (die vaak nog steeds met de consequenties van historische misstanden kampen) tegemoet te komen? 


B

Lees bron 1.
Slager schrijft in dit artikel niet alleen over het financieel compenseren van zwarte Amerikanen, maar ook over het onderzoek van de Franse bank CIC naar zijn eigen rol bij het afpersen van Haïti.

 1. Wat is de rol van Frankrijk geweest in het verloop van de familiegeschiedenis van de Herckenrath-de Fremery's? Blader indien nodig terug in het boek.

  In het artikel van Slager rijst de vraag welke zwarte Amerikanen in aanmerking komen voor financiële compensatie.
 2. Welke voorwaarden zou jij stellen aan de groep die hier aanspraak op kan maken? Waarom?

  Niet alleen praktische tegemoetkomingen of algemene excuses worden belangrijk of zelfs noodzakelijk gevonden, ook het levend houden van individuele verhalen kan van grote betekenis zijn. In het laatste hoofdstuk van Fortuna's kinderen lees je hoe het stadje Oakland in de loop der tijd in verval is geraakt.
  In bron 2 vertelt Van der Zijl over de huidige status van het pand en de reactie van een beheerder op een foto van Virginie. Bekijk dit gesprek en beantwoord daarna de volgende vragen.
 3. Welke functies vervulde het gebouw in de loop der tijd?
 4. Wat zou een bezoeker nu nog kunnen merken van de geschiedenis van het pand?
 5. Welk publiek zou volgens jou geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van The Grove en waarom?


C

Kun je nu een stelling formuleren die volgens jou algemeen geldig is als het gaat om het 'vereffenen van de rekening' voor racisme en slavernij? Of een stelling die gaat over het niet vergeten van persoonlijke verhalen? Heb je ideeën over de functie die het monumentale pand in Oakland volgens jou zou moeten hebben? Of over wat een bezoeker van dat huis echt moeten horen? Kies een van de volgende opdrachten:

 • Schrijf een helder betoog met als startpunt een stelling over een van de bovenstaande kwesties; als je liever een beschouwing schrijft, mag je stelling ook een vraag worden. Behandel in je tekst ten minste één andere kwestie uit de actualiteit, die je kunt koppelen aan het slavernijverleden en/of racisme. Gebruik 400-600 woorden.
 • Schrijf een nette brief aan de achterkleinkinderen van Adèle van Löben Sels, die denken dat racisme een rol speelde in de relatieve onbekendheid van de slavernijgeschiedenis binnen hun familie. In je brief doe je een voorstel voor het levend houden van de familiegeschiedenis en beargumenteer je uitgebreid wat volgens jou het belang daarvan zou zijn. Gebruik 400-600 woorden.