Fortuna's kinderen: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Vrijheid

Een van de bronnen bij deze opdracht is een recensie die je op LiteRom kunt vinden. Voor het gebruik van LiteRom geldt: je moet lid zijn van de plaatselijke bibliotheek; dan kun je inloggen met je bibliotheekaccount. 

Titel Fortuna's kinderen
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Vrijheid
Studielast 3 uur
Werkvorm Individueel
Focus Inkleuren van historische personen en gebeurtenissen
Je leert reflecteren op de vrijheid van een biograaf.
Gemaakt door Merel Heuberger
Bron 1. Gesprek met de schrijfster
2. Recensie Onno Blom (LiteRom)

A

 1. Wat is voor jou het verschil tussen dit boek en een roman?
 2. Hoewel dit een naar waarheid gereconstrueerde familiegeschiedenis is, is er veel aandacht voor de gevoelens van en relaties tussen de historische figuren. In hoeverre vind jij dat een schrijver op dit punt mag 'invullen' puur op basis van archiefmateriaal?


B

Bekijk het gesprek ('Brommer op zee') in bron 1.
Van der Zijl vertelt over het dilemma dat zij voelt tijdens het schrijven: ze wil niet inkleuren, want dan verliezen de waargebeurde bijzonderheden hun waarde, maar tegelijkertijd twijfelt ze steeds of ze wel genoeg doet om de personages invoelbaar te maken.

 1. In welke personen kon jij je het beste verplaatsen en waarom? Noem er minstens twee. En in welke personen kon jij je absoluut niet verplaatsen? Hoe kwam dat? Noem er weer minstens twee.

  Vergelijk het ‘kille’ document uit 1820 waarin Leon erkent Juliette te hebben gekocht (p. 49) met de volgende uitspraak van ‘een achterneef’: “De beide jongelieden – kinderen nog – kregen elkaar hartstochtelijk lief.” Lees ook de latere lofzang van ‘een familielid’ op Juliette (p. 50).
 2. Welke bron vind jij het meest waardevol voor het reconstrueren van de geschiedenis, de koopakte of de overgeleverde woorden van familieleden? Waarom?

  Fortuna's kinderen bevat een uitgebreide bronvermelding achterin: het is duidelijk dat er heel wat (archief)onderzoek vooraf is gegaan. In 'Brommer op zee' is de schrijver heel stellig dat zij niets inkleurt. Van der Zijl concludeert in haar passage over het koopdocument echter iets wat neigt naar subjectiviteit: “In dit licht kan het verder zo kille document dat opgemaakt werd op 20 oktober 1820 beschouwd worden als misschien wel een van de indrukwekkendste liefdesverklaringen in de Amerikaanse geschiedenis ooit.”
 3. In hoeverre ben jij ervan overtuigd dat Van der Zijl niets (onbewust of bewust) inkleurt?
 4. a) Welke andere motivatie dan pure liefde zou jij kunnen bedenken voor Leon om Juliette vrij te kopen, in een wereld die zo gevaarlijk was voor gemengde stellen?
  b) En welke andere motivatie dan pure liefde zou jij kunnen bedenken voor Juliette om met de Hollander in zee te gaan?
  c) Is je mening over vraag 3 veranderd, nu je nagedacht hebt over vragen 4a en 4b?

  Lees de laatste vijf alinea's van bron 2.
 5. Met welk oordeel/welke oordelen van Onno Blom ben jij het helemaal wel of juist helemaal niet eens? Onderbouw je meningen met argumenten.

  De twee bronnen bij deze opdracht lijken elkaar tegen te spreken wanneer het gaat over het boek Sonny Boy.
 6. Zoek een derde bron waarin je informatie kunt vinden over Sonny Boy. Wat is jouw verwachting van dit boek nu: een op waarheid gebaseerde, maar ingekleurde roman of een puur feitelijk geschiedenisverhaal?


C

Beargumenteer in circa 400 woorden wat jouw visie is op de vrijheid van een biograaf. Spits je verhaal toe op het vertellen over de gevoelens van en relaties tussen historische figuren. Begin je tekst met een betogende stelling.