Hajar en Daan: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Moraal

Als je deze opdracht als tweetal uitvoert, zul je vooral meningen uitwisselen. Als je het bij bepaalde vragen niet eens wordt, noteer je gewoon beide meningen.

Titel Hajar en Daan
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 2 | Moraal
Studielast 1,5 uur
Werkvorm individueel of als tweetal
Focus moraal
Je leert reflecteren op de normen en waarden in een roman
Gemaakt door Pieter Waalewijn

A

'Toen Daan Hollander, leraar geschiedenis aan het DataCare College in Amsterdam, Hajar Nait Sibaha, uit vijf vwo, voor de eerste keer neukte, hield zij haar hoofddoek om – op zijn verzoek.'
Dit is de eerste zin van Hajar en Daan.


Vraag 1


Wat was jouw eerste reactie toen je deze openingszin las?


Vraag 2


Op Scholieren.com schrijft een meisje uit 4 vwo: 'In het boek hebben Daan en Hajar een relatie, zij zijn echter leraar en leerling. Daan heeft een relatie met een minderjarig meisje van de helft van zijn leeftijd. Ten eerste is dit verboden en ten tweede vind ik dit best raar. Een relatie met je leerling vind ik machtsmisbruik, hij kan haar van alles boven het hoofd houden en ze is nog niet oud genoeg om écht zelf te kunnen beslissen wat ze wil. Ik vind dat Daan Hajar onder andere gebruikt voor seks en behoeftes (liefde, verbondenheid met je naaste). Hajar is nog niet volwassen en kan dit dus moeilijk doorhebben. Als Daan echt heel erg verliefd was op Hajar en haar écht respecteerde dan had hij nog wel tien maanden kunnen wachten tot ze achttien was.'

Wat vind jij van de uitspraken van dit meisje? Licht je mening duidelijk toe.


Vraag 3


Het citaat van vraag 2 is maar één alinea uit een boekverslag van bijna 3000 woorden. Hetzelfde meisje oordeelt uiteindelijk positief over Hajar en Daan: 'Al met al vind ik het een leuk boek, zeer geschikt om te lezen voor iemand van mijn leeftijd.'
Snap jij hoe dat kan: dat je een boek tegelijkertijd veroordeelt én er positief over bent? Leg uit.


B


Vraag 1


Als jij op jouw school eens om je heen kijkt, zie je een hoop leraren rondlopen, maar een leraar zoals Daan …? Maak in schema 1 een lijstje van tien dingen bij Daan die opvallend anders zijn dan bij de gemiddelde leraar. Het kan gaan om eigenschappen, om dingen die hij zegt of doet, om opvattingen, uiterlijk, vrijetijdsbesteding, enz.


Vraag 2


Noteer in de tweede kolom van het schema wat volgens jou de norm is op dat punt: hoe denkt men in onze samenleving dat het hoort, oftewel: wat vindt men 'normaal'?


Vraag 3


Geef in de derde kolom aan of jij meer aan de kant van Daan of aan die van de algemene norm staat.


Schema 1

leraar Daan Hollander de norm Daan of norm?
heeft een liefdesrelatie met een leerling relaties tussen leraren en leerlingen zijn niet toegestaan ...
vindt zijn eigen vak niet echt interessant ... ...
drinkt behoorlijk en gebruikt drugs

C


Vraag 1


In de loop van het verhaal verandert er wel wat bij Daan. Op welke punten uit de eerste kolom van het schema zie jij veranderingen bij Daan?


Vraag 2


Kies een (of meer) van de volgende verklaringen voor die ontwikkeling bij Daan, en licht je keus toe in max. 75 woorden:


Verklaring A


Hij wordt ouder en (dus) wijzer en rustiger


Verklaring B


Hij begrijpt nu dat hij als leraar een voorbeeldfunctie heeft


Verklaring C


Hij past zich aan de heersende normen aan


Verklaring D


Als hij een serieuze relatie met Hajar wil, zal hij eerst zelf wat serieuzer moeten worden


Verklaring E


Hè hè, hij begint eindelijk volwassen te worden


Verklaring F


(wat jij zelf hierover bedacht hebt)


Vraag 3


Vergelijk de Daan van het begin van het boek met de Daan van het eind. Wie van beiden zou jij het liefst als leraar voor de klas hebben? Leg uit.