Hajar en Daan: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Structuur

'Hajar en Daan is een zinderend liefdesverhaal in een vernuftige compositie.'

Een zin die je nogal eens tegenkomt als je googelt op dit boek. Een zinderend liefdesverhaal, dat is wel duidelijk, maar een vernuftige compositie?

Titel Hajar en Daan
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 2 | Structuur
Studielast 2 à 3 uur
Werkvorm individueel
Focus structuur
Je leert de structuur van een literaire tekst analyseren en waarderen
Gemaakt door Pieter Waalewijn

A


Vraag 1


Vond je dit boek makkelijk of moeilijk om te lezen? Of er tussenin? Je begrijpt: elk antwoord is goed, als je het maar uitlegt!


Vraag 2


Heb je in dit boek wel eens gemerkt dat er sprongen waren in de tijd? Is het je tijdens het lezen van dit boek wel eens gebeurd dat je niet meer wist waar je nou precies zat in het verhaal? Of ben je zelfs echt verdwaald in dit boek? Beantwoord deze vragen in een kort verslag (150 woorden) van je leeservaring.


Vraag 3


Wanneer zou er eerder sprake zijn van 'een vernuftige compositie': als lezers (af en toe) de weg kwijtraken óf als ze helemaal geen problemen zien onderweg? Leg uit.


B


Vraag 1


We gaan de compositie van het eerste hoofdstuk eens nauwkeurig bekijken. Vul schema 1 verder in.


Vraag 2


Maak nu een tweede schema, waarin je alles wat in hoofdstuk 1 beschreven werd in chronologische volgorde zet. Je moet dus de rijen van schema 1 zo onder elkaar zetten dat het klopt met de normale tijdsvolgorde.


Vraag 3


Had jij gemerkt, toen je het boek las, dat dit hoofdstuk zo in elkaar zat? Zo ja: had je er last van? Zo ja/nee: vond je het prettig dat het verhaal op deze manier verteld werd? Licht je antwoorden toe.


Schema 1

bladzij gebeurtenis e.d. wanneer?
11 eerste vrijpartij Daan-Hajar verhaalheden (=H)
12-13 Hajar komt voor het eerst thuis bij Daan gaat direct vooraf aan H
13-15 ... ...
15 liefdesbrief Hajar later

Schema 2

bladzij gebeurtenis e.d. wanneer?

C


We gaan niet het hele boek op deze manier doornemen; dan ben je nog uren bezig. In plaats daarvan bekijken we nog een paar bijzondere compositorische aspecten van de roman.


Vraag 1


Zoek het hoofdstuk 'Stille omgang' op in de roman. Kijk hoe het hoofdstuk begint en hoe het eindigt. Wat valt je op?


Vraag 2


Zoek het hoofdstuk 'In het diepe' op in de roman. Kijk hoe dit hoofdstuk eindigt. Wat valt je op?


Vraag 3


Midden in ditzelfde hoofdstuk, op p. 220, begint een merkwaardig stuk over ene Maaike. Wat valt je op aan de manier van vertellen van deze episode?


Vraag 4


Lees de laatste alinea van p. 103(-104). Wat vind je van deze ingreep van de verteller?


D


Vraag 1


Ben je het, alles overziend, eens met de typering van Hajar en Daan als 'vernuftige compositie'? Geef je mening, mét argumenten, in een stukje van maximaal 200 woorden.