Hajar en Daan: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Perspectief

Je kunt natuurlijk in een boekverslag opschrijven – bijv. met behulp van Scholieren.com ­– dat deze roman een alwetende verteller heeft, maar is daarmee dan alles gezegd?

Titel Hajar en Daan
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Perspectief
Studielast 2 à 3 uur
Werkvorm individueel
Focus perspectief
Je leert het vertelperspectief nauwkeurig onderzoeken
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron 'Perspectief', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 92.

Vraag 1


Bestudeer eerst de theorie over het vertelperspectief (bron 1). Wat je daar leest over de auctoriale verteller, klopt dat met de situatie in Hajar en Daan? Leg uit.


Vraag 2


Wie volgen we in het verhaal meer: Hajar of Daan? Of beiden even veel? Leg uit hoe het zit.


Vraag 3


Iemand schrijft over dit boek op Scholieren.com: 'De verteller beschrijft de personages objectief, dat komt door het auctoriale perspectief.' Mee eens?


Vraag 4


Zoek het slot van hoofdstuk 1 op: p. 30-32.

Stap A


In dit gedeelte worden de 'leden van de jury' toegesproken. Wie is hier aan het woord?


Stap B


Lees de slotzin van dit hoofdstuk. Is dit objectieve informatie van een alwetende verteller?


Vraag 5


In het tweede hoofdstuk wordt in een flashback, vanaf p. 40, verteld over Daans jeugd. Op p. 45 staat dan: 'Daan bleef zitten in de vierde.' Volgende zin: 'Tja, waarom blijft iemand zitten.' Leg uit wat het verschil is in de vertelwijze van deze zinnen.


Vraag 6


Hoofdstuk 3: op p. 69 vertelt Daan over zijn ex Evelien en hun dochter Jessica (Dakkie).


Stap A


Wie reageert daarop met 'Zeg dat wel, Daan, dat er soms wat tussenkomt'?


Stap B


Is dat dezelfde figuur die op de volgende bladzij opmerkt: 'Nee nee, nu niet gaan zeuren over Hajar'?


Stap C


Lees nog even een stukje door, t/m p. 72, en geef dan commentaar op de stemmen die in dit hoofdstuk te horen zijn.


Vraag 7


Lees in hoofdstuk 4 p. 93, en in hoofdstuk 5 p. 103-104. Citeer de zinnen waarin de alwetende verteller zich op een ongewone manier presenteert.


Vraag 8


Maaike – je leest over haar op p. 220-226 en 244. Wat is het bijzondere aan de manier waarop de verteller deze episode brengt?


Vraag 9


Ten slotte: wat heeft deze nadere kennismaking met de verteller in Hajar en Daan jou opgeleverd? Of was het genoeg geweest als je gewoon had geconcludeerd: 'Er is een alwetende / personale verteller'?