Het bittere kruid: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Historische achtergrond

Deze opdracht kun je prima alleen maken, maar als je samenwerkt met iemand anders, kun je overleggen en daar kom je vaak verder mee. Als je samenwerkt, maak je alle vragen en opdrachten samen; je mag de opdrachten niet verdelen.

Titel Het bittere kruid
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 2 | Historische achtergrond
Studielast 2 à 3 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus historische achtergrond
Je leert de dramatiek van een verhaal beter begrijpen.
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron 1 nl.wikipedia.org | informatie over de Jodenvervolging
Bron vpro.nl | Marga Minco in 'Het uur van de wolf' over de feiten achter de verhalen

'Het is op een zeer luchtige manier geschreven. Alsof het helemaal niet zo erg was, wat er was gebeurd.'
'Ik kan uit het boek best wel goed begrijpen hoe de oorlog was. Het is zeker geen saai boek, maar ik vind het jammer dat er niet meer gevoelsuiting in staat.'

Bovenstaande zinnen komen uit besprekingen van Het bittere kruid. Bij punt 5 van opdracht A gaan jullie verder in op deze zinnen. Jullie gaan nu eerst jullie eigen mening noteren. 

A

Vraag 1. 
Het boek is heel luchtig geschreven. eens / oneens

Vraag 2. Het is daardoor net alsof het niet zo erg is wat er allemaal is gebeurd. eens / oneens

Vraag 3. Er komt weinig of geen gevoelsuiting in voor. eens / oneens

Vraag 4. Het is jammer dat Marga Minco dit zo gedaan heeft. eens / oneens

Vraag 5. Schrijf nu in maximaal 30 woorden jullie reactie op de twee zinnen boven opdracht A op.


B

Vraag 1. Beschrijf kort en puntsgewijs wat jullie kunnen vertellen van de gegevens in schema 1 hieronder. Lees daarvoor in ieder geval bron 1. Vraag eventueel je docent geschiedenis naar betrouwbare bronnen over dit onderwerp.

Vraag 2. Ga nu naar schema 2 en vul ook dat in; het gaat hier om gegevens uit het boek.


C

Vraag 1. Kijk dan naar de uitzending van Het uur van de wolf (bron 2; je mag deze natuurlijk helemaal bekijken, maar het gaat vooral om het gedeelte van minuut 6 tot minuut 11). Noteer welke informatie in deze uitzending jullie beeld van de gebeurtenissen in het boek heeft veranderd.

Vraag 2. Zou je nu nog precies dezelfde antwoorden geven op de uitspraken bij A? Geef een korte toelichting.

 

Schema 1

Historische gegevens Wat jullie ervan weten (eventueel opzoeken!)
Hoeveel Joden woonden er in Nederland vóór WO II?
Hoeveel Joden woonden er in Nederland na WO II?
Waar was het Nederlandse Joodse getto?
Waar gingen de Joden naartoe als ze weggevoerd werden? Noem meer dan één locatie.
Wat gebeurde daar met hen?
Hoeveel Nederlandse Joden zijn er in totaal vermoord tijdens WO II?
Hoeveel Nederlandse Joden zijn levend teruggekomen uit de vernietigingskampen?

Schema 2

Gegevens uit het boek Jullie antwoorden
Hoofdstuk 'Op een dag': 'Het begon …', de eerste woorden van het verhaal - wàt begon?
p. 8: 'als je hoort wat ze daarginds …' - wat bedoelt de buurman met 'daarginds'?
p. 8: familie Meier - wat voor familie is dit? En waarom is die zoon doorgegaan naar de Franse grens?
Hoofdstuk 'Het bittere kruid': 'De Hollandse Schouwburg' - wat was dat?
Hoofdstuk 'In bewaring' - welk verband is er tussen deze hoofdstuktitel en de term 'bewariërs' (opzoeken!)?