Het bittere kruid: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Inhoud

Titel Het bittere kruid
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 2 | Inhoud
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus inhoud
Je leert kritisch te kijken naar weergaven van inhoud in besprekingen.
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron educatie-en-school.infonu.nl | een samenvatting per hoofdstuk en een korte analyse

A

Stap 1. Lees de bron nauwkeurig en noteer de verschillen die er zijn tussen je eigen interpretatie en de weergave in deze bron. (Let niet op de type-, spel- en taalfouten!)

Stap 2. In kolom 1 van het schema hieronder schrijf je de titel van het hoofdstukje waarover jij iets wilt zeggen. Kies er vijf uit.

Stap 3.
In kolom 2 van het schema noteer je in telegramstijl wat volgens jou niet klopt in de weergave van het verhaal. Doe het zoals het is voorgedaan. Controleer zo nodig in het boek zelf wie er gelijk heeft, jij of de bron.

Stap 4.
Hoe verklaar jij die verschillen nu? Kies uit:

Optie A: de opsteller van de bron leest slecht
Optie B: ik lees slecht
Optie C: het is niet goed geschreven
Optie D: bij Marga Minco moet je heel goed opletten wat er staat
Optie E: een andere verklaring, namelijk …………………………………

Schema

Hoofdstuk Weergave bron Eigen weergave
De tol groep Duitse soldaten verplettert tol van spelend meisje de tol van het meisje wordt verpletterd door een vrachtauto; er zijn maar "een paar" soldaten