Het bittere kruid: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Boekverfilming

A

Lees eerst de tekst onder Literatuurgeschiedenis, bekijk dan de film en beantwoord daarna de vragen. Bij verschil van mening schrijf je beide meningen op.

Vraag 1.
Probeer je voor te stellen dat je het boek niet gelezen hebt maar alleen de film hebt gezien. Wat vinden jullie van de film als film? Kies ten minste drie beoordelingswoorden en licht jullie keuze toe aan de hand van één of meer voorbeelden uit de film. Kies uit: indrukwekkend - verdrietig - grappig - saai - verrassend - realistisch - (on)geloofwaardig - moeilijk - herkenbaar - spannend -     ontroerend - schokkend - gewoon - origineel - leerzaam - vreemd - anders, namelijk …

Vraag 2. Wat vinden jullie van de film als verfilming van het boek Het bittere kruid? Geef een algemene beoordeling in ongeveer 50 woorden.

Vraag 3.

a. Noteer drie dingen die wel in het boek voorkomen, maar in de film zijn weggelaten.
b. Noteer drie dingen die niet in het boek voorkomen en in de film zijn toegevoegd.
c. Noteer drie dingen die in de film in andere opzichten anders zijn dan in het boek.
d. Wat vinden jullie ervan dat de regisseur zich zoveel vrijheden heeft veroorloofd in zijn verfilming van Het bittere kruid? Leg uit.

Vraag 4. Wat vonden jullie beter, het boek of de film? Licht jullie antwoord toe. 


B

Vraag 1. Lees de bronnen 1, 2 en 3. Geef daarna antwoord op de vraag waarom Marga Minco zich heeft gedistantieerd van de verfilming.

Vraag 2. Probeer te achterhalen waarom de rechter haar (gedeeltelijk) in het gelijk stelde. Geef deze argumenten weer.

Vraag 3.
Kunnen jullie je verplaatsen in Marga Minco's afwijzing van de verfilming? Leg uit hoe jullie daarover denken.


C

Lees nu bron 4. Schrijf daarna zelf een tekst van ongeveer 250 woorden, met daarin jullie oordeel over de verhouding tussen literatuur en verfilming daarvan. Betrek hierin de reacties van Marga Minco en die van Jona Oberski.

 

Literatuurgeschiedenis

Veel literaire romans zijn al verfilmd voor bioscoop of televisie; in dat laatste geval leidden ze soms tot een televisieserie. Ook Nederlandse romans zijn vaak verfilmd, sommige zelfs meer dan een keer. De reacties van critici en publiek wisselen sterk. Ook auteurs die meemaken hoe hun werk wordt verfilmd, reageren uiteenlopend. Jan Wolkers was meestal enthousiast over de verfilmingen van zijn boeken en gaf de makers veel vrijheid bij hun invulling van het verhaal. Marga Minco was zó teleurgesteld over keuzes van de makers dat ze naar de rechter stapte. Ze kreeg gedeeltelijk gelijk: de rechter vonniste dat de makers bij de film moesten vermelden dat Minco zich van deze film distantieerde.