Het bittere kruid: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Bijbelse motieven

Marga Minco heeft lang rondgelopen met het plan iets over haar eigen ervaringen uit WO II op te schrijven. Pas midden jaren vijftig vond ze daarvoor de juiste vorm. Dat ze daarover heeft nagedacht, blijkt uit de titel en de ondertitel van Het bittere kruid, het motto bij het hoofdstuk 'Het gebeurde' en de keuze voor 22 hoofdstukjes. Door deze opdracht zoek je uit hoe ze dat precies heeft gedaan en welke betekenis dat heeft.

Titel Het bittere kruid
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Bijbelse motieven
Studielast 2.5 uur
Werkvorm individueel
Focus Bijbelse motieven
Je leert dat een schrijver een literair verhaal naar vorm en inhoud kan relateren aan de Bijbel.
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron 1 bijbelencultuur.nl | gedeelte uit Exodus 12 dat een rol speelt in Het bittere kruid
Bron 2 nl.wikipedia.org | beschrijving van het begrip kroniek
Bron 3 bijbelencultuur.nl | een inleiding op het Bijbelboek Klaagliederen [onderste menubalk: Over Klaagliederen > Klaagliederen belicht > Inleiding op Klaagliederen]

A Titel en ondertitel


Vraag 1.


Lees bron 1 en beantwoord dan de volgende vragen. Waaraan heeft Minco de titel ontleend? Leg zo precies mogelijk uit welke betekenis deze krijgt door de betekenis ervan in de Tenach (= het Oude Testament in de Bijbel).


Vraag 2.


Kun je nu ook uitleggen welke functie de (rode!) kampeerbekers hebben die Dave achteloos op het hekje van de voortuin laat staan?

Vraag 3.


De ondertitel luidt: Een kleine kroniek.
a. Wat was een kroniek in de middeleeuwen?
b. Welke functie had die? (bron 2)


Vraag 4.


a. Ook in de Bijbel staan twee boeken met de titel Kronieken. Past de beschrijving van het begrip op die Bijbelboeken?
b. Wat is van de Bijbelse Kronieken de inhoud en de functie?


Vraag 5.


a. Hoe moet je nu de ondertitel interpreteren?
b. En wat heeft dat te maken met de stijl van het boek?


B


Vraag 1.Lees bron 3 en beantwoord de volgende vragen. Wat is het verband tussen het motto van 'Het gebeurde', de betreffende passage in het Bijbelboek Klaagliederen en de inhoud van het hoofdstuk 'Het gebeurde'?


Vraag 2.


Welke verbanden zijn er tussen het Bijbelboek Klaagliederen en Het bittere kruid?

Vraag 3.


Zoek zelf verder naar de betekenis van het getal 22 in de Joodse cultuur en betrek deze op het boek Het bittere kruid.


C


Vraag 1.Wat is de opvatting over de verantwoordelijkheid van het volk Israël in het Bijbelboek Klaagliederen, volgens bron 3?


Vraag 2.Denk je dat Marga Minco deze opvatting over het Joodse volk ook zou willen betrekken op de Holocaust? Waarom wel / niet?