Het diner: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Betekenis 1

Een eventuele opdracht titel

De rest van de eventuele inleiding.

Titel Het diner
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Betekenis 1
Studielast 1,5 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus betekenis
Je leert nadenken over de morele keuzes van personages.
Gemaakt door Martijn Koek
Bron jmouders.nl | 'Erfelijkheid'

Paul is de vader van Michel, en dus diens opvoeder. Hoe goed is Paul in die rol?

Vraag 1

Het maandblad J/M voor ouders beschrijft op haar website hoe ouders soms vervelende eigenschappen van henzelf kunnen herkennen in hun kinderen. Op de website zijn tips te lezen over hoe ouders daarmee om kunnen gaan. Lees bron 1.


Vraag 2

Ook Paul herkent negatieve eigenschappen van hemzelf bij Michel. Is hij aan het eind van het boek tevreden over de manier waarop hij daarmee om is gegaan? Ja/nee, want…


Vraag 3

Heeft Paul de tips van J/M uitgevoerd? Vul onderstaande tabel in.


Vraag 4

Kijk nog eens naar de tabel. Heeft Paul de kwestie met Michel volgens de tabel heel goed, redelijk goed of helemaal niet goed aangepakt? Op welke punten had hij zijn aanpak eventueel nog kunnen verbeteren?


Vraag 5

Stel je voor: J/M gaat een artikel schrijven over ouders die erin geslaagd zijn met de negatieve eigenschappen van hun kind om te gaan. Paul heeft inmiddels de tips die jij hem bij vraag 4 hebt gegeven ook uitgevoerd. Zou de redactie van J/M het verhaal van Paul en Michel geschikt vinden voor hun artikel? Waarom wel/niet?


Vraag 6

De politieke partij het CDA introduceerde ooit de zin 'Het gezin is de hoeksteen van de samenleving.', waarmee zoveel bedoeld wordt als 'Het gezin is ontzettend belangrijk voor een goede samenleving.'

  • Ben jij het eens met het CDA? Ja/nee, want...
  • Zou Paul Lohman het met het CDA eens zijn? Ja/nee, want...
  • Zou Serge Lohman partijleider van het CDA kunnen zijn? Ja/nee, want...
  • Zou Herman Koch op het CDA stemmen? Ja/nee, want...
  • Zouden leden van het CDA Het diner een aanrader vinden? Ja/nee, want...

 

Tip Doet Paul wel/niet/onduidelijk Bij 'wel': voorbeeld uit boek
Erken het probleem, zodat je niet extra geprikkeld raakt.
Zoek uit waarom het gedrag zoveel bij jou losmaakt.
Houd het probleem luchtig.
Vraag je af hoeveel last je kind zal hebben van die ene eigenschap.
Moedig je kind aan gedrag te vertonen waar het moeite mee heeft.
Help je kind door het probleem in stukjes te hakken.
Vraag eventueel je partner het probleem aan te pakken.
Vertel je kind dat je zelf ook met het probleem worstelt.