Het schnitzelparadijs: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Relatie tussen fictie en werkelijkheid

Titel Het schnitzelparadijs
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 2 | Relatie tussen fictie en werkelijkheid
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus relatie tussen fictie en werkelijkheid
Je leert reflecteren op de relatie tussen fictie en werkelijkheid.
Gemaakt door Jannet Oosterhuis
Bron groene.nl | Joris van Casteren, 'De vloek van de toekan', in: De Groene Amsterdammer, 23 februari 2002

Vraag 1

Bij welk restaurant heb jij het laatst gegeten?

Vraag 2

Stond je er toen bij stil dat jouw eten in de keuken is klaargemaakt en door wie?

Vraag 3

Denk je dat de keuken van dat restaurant te vergelijken is met de keuken waarin Nordip werkt? Kies uit de volgende antwoorden.
A. Absoluut niet, ik at bij een uitstekend restaurant. 
B. Absoluut niet, keukens zoals die van Nordip bestaan gelukkig niet echt.
C. Het zou kunnen; ik ben wel blij dat ik toen Het schnitzelparadijs nog niet had gelezen.
D. Het zou kunnen, gezien de kwaliteit van het eten en de bediening.

Vraag 4

Een van de bekendste hotel-restaurantketens van Nederland is Van der Valk. Heb je er wel eens gegeten of de toekan langs de kant van de snelweg gezien?

Vraag 5

Als je 'ja' hebt geantwoord: hoe was het eten?

Vraag 6

Ken je Van der Valk (ook) op een andere manier? Zo ja, hoe dan?

Vraag 7

Lees het artikel 'De vloek van de toekan' in De Groene Amsterdammer van 23 februari 2002 (bron 1). Gebruik deze bron voor het benoemen van vijf overeenkomsten tussen De Blauwe Gier en Van der Valk. Noem ook vijf punten waarop de twee restaurants van elkaar verschillen. Noteer beide in het schema hieronder.

Vraag 8

Met welke van de onderstaande stellingen ben je het eens?
A. De overeenkomsten die ik vond, berusten op toeval: er is geen relatie tussen De Blauwe Gier en de restaurants van Van der Valk.
B. Dit kan geen toeval zijn: Van der Valk stond model voor De Blauwe Gier, maar Boudou heeft niet alles precies gekopieerd.

Vraag 9

Boudou schrijft voorin Het schnitzelparadijs:
'Alle personages uit dit boek zijn kinderen van mijn brein. Eventuele gelijkenissen van personen uit dit verhaal met werkelijke personen berusten op louter toeval. De biefstukken, schnitzels en varkenshaasjes, daarentegen, zijn honderd procent echt.'
Past deze uitspraak bij wat jij hebt opgeschreven bij vraag 8? Waarom wel/niet?

Vraag 10

Schrijf een van de volgende zinnen over en vul aan. Gebruik 50-100 woorden.
A. Het maakt voor mij niet uit of De Blauwe Gier lijkt op Van der Valk, want ...
B. Nu ik weet dat keukens als die in De Blauwe Gier echt bestaan, kijk ik anders naar het verhaal, want ...
C. Nu ik weet dat keukens als die in De Blauwe Gier echt bestaan, kijk ik anders naar de personages in het verhaal, want ...

Schema

Overeenkomsten De Blauwe Gier en Van der Valk Verschillen De Blauwe Gier en Van der Valk
1
2
3
4
4