Het schnitzelparadijs: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Hoofdpersonage

Titel Het schnitzelparadijs
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Hoofdpersonage
Studielast 1,5 uur
Werkvorm individueel
Focus hoofdpersonage
Je leert reflecteren op het hoofdpersonage en zijn ontwikkeling.
Gemaakt door Jannet Oosterhuis

A

Geef van de onderstaande stellingen aan in hoeverre ze op jou van toepassing zijn.

tabel 1

B

Vraag 1

Stel je iemand voor die bij alle stellingen heeft aangekruist 'regelmatig'. Denk je dat je deze jongen/dit meisje sympathiek zult vinden? Denk je dat deze jongen/dit meisje een vriend(in) van je zou kunnen worden? Waarom (niet)?

Vraag 2

Kon je je tijdens het lezen inleven in het personage Nordip?

Vraag 3

Vind je Nordip sympathiek?

Vraag 4

Zijn je antwoorden bij 2 en 3 gelijk? Zijn jouw antwoorden bij 2 en 3 een logische combinatie? Waarom (niet)?

Vraag 5

Kun je positieve eigenschappen van Nordip benoemen? Zet er vier in tabel 2 hieronder en geef bij elk een voorbeeld uit het boek.

Vraag 6

De roman beschrijft verschillende periodes uit het leven van Nordip. Geef van de eigenschappen uit tabel 1 en 2 aan in welke periode van Nordips leven je die eigenschappen duidelijk naar voren ziet komen. Je mag hiervoor zelf een overzicht maken of je kunt de tabellen 1 en 2 uitbreiden met een extra kolom.

Vraag 7

Beschrijf met behulp van je antwoord bij vraag 6 welke ontwikkeling Nordip doormaakt in de roman. Gebruik hiervoor 150-200 woorden.

tabel 2

Positieve eigenschap Voorbeeld
1
2
3
4