Het schnitzelparadijs: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Mening

'Er wordt uitvoerig beschreven wat Nordip doet terwijl hij groet. Deze uitvoerige details maken het verhaal zeer langdradig.'
Warhammer, 5 vwo, op: scholieren.com

'Het is echt zo´n boek dat je niet kan laten liggen, omdat je steeds wilt weten hoe het verder gaat.'
Makke, 4 vwo, op: scholieren.com

Dit zijn twee reacties van leeftijdgenoten op Scholieren.com op Het schnitzelparadijs. Je ziet het: deze meningen lopen uiteen. Hoe zit dat met die van jullie?

Titel Het schnitzelparadijs
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Mening
Studielast 2 uur
Werkvorm drietal
Focus mening
Je leert je mening verwoorden en vergelijken met die van andere lezers.
Gemaakt door Jannet Oosterhuis
Bron 'Argumenten in recensies', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, blz. 183-191.

Vraag 1

Noteer eerst voor jezelf jouw waardering voor Het schnitzelparadijs, op een schaal van 1-10.

Vraag 2

Hieronder vind je vijf fragmenten uit recensies van lezers over de roman Het schnitzelparadijs. Kies er drie uit waarover jullie met elkaar willen doorpraten. Jullie maken aantekeningen; ieder van jullie doet dat bij de discussie over een van de stellingen. Per stelling heb je 10 minuten om te discussiëren.
a. 'De problemen van de migrant spelen slechts zijdelings een rol in Het schnitzelparadijs. (Pieter Steinz, op: nrc.nl)
b. 'Hij beschrijft graag minimaatschappijen, zegt Boudou, waarin zich alle sociale processen in het klein voltrekken: "Ik creëer met een roman een soort klein laboratorium." (Edo Sturm, op: trouw.nl)
c. 'Het onderwerp van het boek is: een nieuw leven.' (Warhammer, op: scholieren.com)
d. 'Ik kon mij niet echt in de hoofdpersoon inleven. Hij dacht soms veel te veel na over sommige dingen.' (Monique, op: scholieren.com)
e. 'Een ander punt is dat heel veel wordt geschreven over zijn geboorteplaats in Marokko en over zijn eerste liefde Tsjoepita. Ik denk dat dit niet veel aan het verhaal toevoegde en dat de schrijver het ook achterwege had kunnen laten.' (Rob, op: scholieren.com)

Vraag 3

Je maakt nu alledrie een verslagje van de discussie over een van de stellingen, aan de hand van de aantekeningen die je gemaakt hebt.

Vraag 4

Noteer nu of de discussie jouw mening over Het schnitzelparadijs heeft veranderd. Leg uit hoe je mening is veranderd (of niet) en waarom (niet). Wat is nu jouw cijfer voor de roman, op een schaal van 1-10?

Vraag 5

Wanneer recensenten hun mening geven over een boek, maken ze gebruik van argumenten om die mening te ondersteunen. In het Basisboek literatuur (bron 1) vind je een overzicht van verschillende soorten argumenten; onder Literaire theorie staat een samenvatting hiervan. In de meeste recensies kom je niet al deze argumenten tegen, maar slechts een aantal ervan. Lees nog eens terug wat je noteerde bij vraag 4. Van welk(e) soort(en) argument(en) heb jij gebruik gemaakt? Leg uit of jij dit een belangrijk criterium (belangrijke criteria) vindt om boeken mee te beoordelen en waarom.


(Literaire)theorie

Argumenten die je kunt vinden in recensies

 1. Argumenten met betrekking tot de werkelijkheid:
  - afspiegelingsargument (boek geeft een juiste/onjuiste afspiegeling van de werkelijkheid);
  - abstraheringsargument (verhaal heeft een algemeen geldende of symbolische waarde);
  - engagementsargument (door het verhaal zet de auteur zich in voor een politieke of maatschappelijke zaak);
  - moreel argument (moraal die uit het boek naar voren komt is goed/niet goed)
 2. Argumenten met betrekking tot de auteur:
  - expressief argument (persoonlijkheid van de schrijver komt tot uiting in het boek);
  - intentioneel argument (de auteur heeft zijn bedoeling met het boek gerealiseerd);
  - auteurspoëtica-argument (de auteur is trouw aan zijn eigen uitspraken over hoe literatuur er uit moet zien)
 3. Argumenten met betrekking tot het werk:
  - compositorisch argument (waardering van de opbouw of structuur van het boek);
  - stilistisch argument (waardering van het woord- of taalgebruik in het boek)
 4. Argumenten  met betrekking tot de lezer:
  - emotioneel argument (roept het boek emoties op bij de lezer?);
  - identificatieargument (kan de lezer zich identificeren met romanpersonages?);
  - didactisch argument (is het boek leerzaam?)
 5. Argumenten met betrekking tot andere literaire werken:
  - originaliteitsargument (bevat het boek originele invalshoeken of juist niet?);
  - traditieargument (zet het boek een traditie voort of juist niet?);
  - relativiteitsargument (het boek wordt vergeleken met het oeuvre van een schrijver)

[Bron: 'Argumenten in recensies', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, blz. 183-191.]