Het schnitzelparadijs: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Stijl

Titel Het schnitzelparadijs
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Stijl
Studielast 2 à 3 uur
Werkvorm tweetal
Focus stijl
Je leert stijlkenmerken analyseren.
Gemaakt door Jannet Oosterhuis
Bron 1 YouTube | 'Douwe Egberts oma's'
Bron 2 dbnl.org | '7 vragen aan Khalid Boudou', in: Passionate, jaargang 12 (2005)

Vraag 1

Taal verandert door de tijd heen en binnen bepaalde groepen. Bekijk het filmpje van bron 1. Hoe maken de reclamemakers van Douwe Egberts gebruik van 'taalverandering'?

Vraag 2

Ook het taalgebruik van Khalid Boudou is geen 'standaard Nederlands'. Waarom zou de auteur van Het schnitzelparadijs voor deze stijl hebben gekozen?

Vraag 3

In de lijst hieronder vind je verschillende onderdelen waarop je kunt letten bij het bekijken van de stijl van een schrijver. Als er termen bij staan die jullie niet kennen, zoek ze dan op in het Basisboek literatuur(zie onder Literaire theorie). Bespreek welke vier onderdelen opvallen in de schrijfstijl van Boudou en welke vier juist ontbreken. Noteer de tweemaal vier onderdelen van jullie keuze.
- zinslengte
- beeldspraak
- bijvoeglijke naamwoorden
- modern taalgebruik
- neologismen
- archaïsmen
- Engelse woorden
- ironie
- sarcasme
- cynisme
- plat taalgebruik
- formeel taalgebruik
- clichés
- herhalingen
- woordgebruik dat hoort bij een groep

Vraag 4

Kies nu elk een fragment van ongeveer een halve bladzijde uit Het schnitzelparadijs, dat jullie keus bij vraag 3 goed illustreert. Herschrijf elk je eigen fragment in je eigen woorden.

Vraag 5

Laat elk een klasgenoot het herschreven fragment en het fragment uit het boek lezen en vraag in welk van deze stijlen hij/zij het liefst een boek zou lezen en waarom. Noteer het antwoord van je klasgenoot.

Vraag 6

Lees in bron 2 een interview met Khalid Boudou en let vooral op wat Boudou zegt over vorm en inhoud. Komt het overeen met het antwoord van jullie klasgenoten bij vraag 5? Vinden jullie dat Boudou het principe dat hij uitlegt succesvol toepast in Het schnitzelparadijs? Bespreek dit en noteer jullie antwoord, ondersteund door ten minste drie argumenten. Gebruik daarvoor je antwoorden op de vorige vragen.


(Literaire)theorie

'Stijl', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, blz. 127-129