J. Kessels: the novel: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Fictie en werkelijkheid

Titel J. Kessels the novel
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 2 | Fictie en werkelijkheid
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus fictie en werkelijkheid
Je leert nadenken over de vraag of iets 'waargebeurd' is.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bron jkesselsthenovel.nl | Jeroen Vullings, 'Alleen in zijn kamer - Profiel P.F. Thomése' [fragment]

A

Vraag 1 Stel je voor: je kent iemand die boeken schrijft. Nu wil deze persoon een boek over jou schrijven. De titel is [je eigen naam, bijvoorbeeld Floor de Wit]: the novel. Hoe zou jij dan graag beschreven worden? Vul kolom 2 van de tabel in.

Vraag 2 Nu is deze schrijver er niet in de eerste plaats in geïnteresseerd om jou zo positief of waarheidsgetrouw mogelijk te beschrijven; hij wil vooral een grappig boek schrijven. Vul kolom 3 van de tabel in. Ook hier vul je dingen in die werkelijk op jou van toepassing zijn; je verzint niets. 

Tabel

Zo zou ik willen dat de schrijver me laat zien: Dit kan de schrijver goed gebruiken voor een grappig boek:
Karaktereigenschappen
Gewoonten
Gebeurtenissen (in steekwoorden)

B

J. Kessels: the novel gaat (voor een groot deel) over J. Kessels. Schrijf een korte profielschets van J. Kessels. Daarin beantwoord je kort en bondig (ongeveer 100 woorden) de vraag: Wie is J. Kessels? Verwerk in je profielschets drie karaktereigenschappen en drie gewoonten.

C

J. Kessels bestaat echt en hij is in het echt ook een vriend van de schrijver. Bestudeer bron 1.

Vraag 1 Kessels was, zo zegt hij zelf, 'not amused' toen hij zichzelf als personage terug zag in J. Kessels: the novel. Kun je je dat voorstellen? Licht je antwoord toe.

Vraag 2 Kessels zegt ook: 'Alles klopt. Waar gebeurd.' Denk je dat Kessels de waarheid spreekt? Of zou Thomése sommige dingen hebben verzonnen of aangedikt? Licht je antwoord toe aan de hand van een voorbeeld.

D

Denk je dat het antwoord dat je op de vorige vraag hebt gegeven geldt voor alle boeken die gaan over mensen die in het echt (hebben) bestaan? Licht je antwoord toe.