J. Kessels: the novel: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Humor

Deze opdracht kun je prima alleen maken. Als je de opdracht samen met een medeleerling maakt, lees je, steeds 'jullie' voor 'je'. Als jullie van mening verschillen over de A-vragen, geven jullie in de presentatie (onderdeel B) allebei jullie eigen mening.

Titel J. Kessels: the novel
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 2 | humor
Studielast 2,5 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus humor
Je leert reflecteren op het verschijnsel humor.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bron 1 scholieren.com | N. van der Giessen (leerling) over J. Kessels: the novel
Bron 2 scholieren.com | Kees van der Pol (docent) over J. Kessels: the novel

Op scholieren.com staan twee boekverslagen over J. Kessels: the novel. Het eerste is geschreven door een leerling die het boek geweldig grappig vond. Het andere boekverslag is geschreven door een docent. Hij vond er niet zo veel aan. In deze opdracht ga je je verdiepen in de humor (of juist het ontbreken ervan) in J. Kessels: the novel.

A

Vraag 1 Vind jij J. Kessels: the novel een grappig boek? Licht je antwoord toe.

Vraag 2 Lees beide boekverslagen op scholieren.com (bron 1 en 2). Noteer kort, maar volledig (ongeveer 100 woorden voor elk van de schrijvers) wat hun mening is over de humor in J. Kessels.

Vraag 3 Denk jij dat N. van der Giessen (de schrijver van bron 2) een jongen of een meisje is? Leg je antwoord uit.

Vraag 4 Met wie ben jij het het meest eens? Waarom?

B

Je gaat een korte presentatie (maximaal 10 minuten) voor de klas houden. Je besteedt aandacht aan de volgende onderdelen:
a. een korte samenvatting van het verhaal (zodat je publiek weet waar je het over hebt);
b. je mening over (het ontbreken van) humor in de roman;
c. de vraag of J. Kessels typische jongenshumor is of ook voor meisje interessant is;
d. drie fragmenten waarmee je je mening ondersteunt (deze fragmenten lees je voor);
e. de namen van klasgenoten die dit soort humor waarschijnlijk waarderen.