J. Kessels: the novel: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Engagement

Deze opdracht kun je prima alleen maken. Als je de opdracht samen met een medeleerling maakt, lees je, steeds 'jullie' voor 'je'.

Waarschijnlijk heb je tijdens de literatuurlessen je docent wel eens horen zeggen dat 'echte literatuur een diepere laag of betekenis heeft': de roman vertelt een verhaal, maar door dat verhaal wordt méér overgebracht dan het verhaal alleen. De vraag is wat dat 'meer' in J. Kessels: the novel is. Is er eigenlijk wel 'meer'?
In deze opdracht ga je dieper op deze vraag in aan de hand van een analyse van de belangrijkste personages.

Titel J. Kessels: the novel
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | engagement
Studielast 2 à 3 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus engagement
Je leert over engagement
Gemaakt door Marlies Schouwstra

A

In J. Kessels: the novel draait het grootste deel van het verhaal om vier personen: P.F. Thomése, J. Kessels, Bertje en Boontje.
Je zou kunnen zeggen dat P.F. Thomése en J. Kessels bij elkaar horen en dat Bertje en Boontje bij elkaar horen. Een argument voor deze zienswijze ligt alleen al in de namen van de personages: twee van hen worden aangeduid met hun voorletter en achternaam; de andere twee als diminutief (verkleinwoord): Berend als Bertje en Perry Boone als Boontje.

Vraag 1

Noteer drie namen van mensen of dieren die jij aanspreekt met een 'verkleinvorm' van hun naam. Denk aan familieleden, vrienden, leraren, huisdieren etc.

Vraag 2

Wat druk je uit door die verkleinvorm? Kies voor elke naam die jij bij 1 hebt genoteerd uit:

Optie A dat die persoon (dat dier) kleiner is dan jij
Optie B dat je die persoon (dat dier) lief vindt
Optie C dat je op die persoon (dat dier) neerkijkt
Optie D anders, namelijk …

Vraag 3

Welk gevoel drukt P.F. Thomése uit door Berend Bertje te noemen en Perry Boone Boontje?
 

B

Deze personages kun je niet alleen in twee groepen verdelen op grond van hun naam, maar ook op grond van een aantal andere kenmerken.

Vraag 1

Vul het schema in. Op de puntjes vul je zelf iets in.
N.B. In een paar gevallen geeft de roman wel informatie over het ene tweetal, maar niet over het andere. Vul bij het ontbreken van informatie in wat jij, op grond van wat je wél over hen weet, vindt passen bij de personages.

Vraag 2

Thomése heeft deze personages niet toevallig zo neergezet. Bedenk wat de reden zou kunnen zijn om Bertje en Boontje op deze manier af te schilderen. Je kunt vraag A2 herlezen om op ideeën te komen.


Schema

P.F. Thomése en J. Kessels Bertje en Boontje
woonplaats
kleding
maatschappelijke status
muzieksmaak
huisvesting
...

C

In een interview zegt P.F. Thomése: 'Engagement wordt in Nederland vooral gezien als meedoen. Meedoen met een petitie, met een discussie. Dat gelul. Terwijl het engagement voor mij juist zit in het níét meedoen. Dat is mijn engagement. De taalnazi's van nu zijn de reclamejongens, de communicatiedeskundigen, de journalistieke napraters. Maar ook alle middelmatige schrijvers die de oneindige werkelijkheid versimpelen en versmallen tot een reeks voorgekakte standaardzinnen. Dat soort lui zijn mijn vijanden. Die moeten onthoofd worden door mijn prachtige, almachtige pen. Elk boek moet een aanval zijn op de clichés, moet wat ervoor geschreven is doen verbleken. Engagement is geen kwestie van onderwerp maar van stijl.' [Uit: vn.nl | Jeroen Vullings, 'Alleen in zijn kamer - Profiel P.F. Thomése']

Vraag 1

Neem uit dit fragment twee (delen van) zinnen over die jij op een of andere manier kunt betrekken op J. Kessels: the novel.

Vraag 2

Leg bij beide uitspraken uit wat het verband met de roman is.


D

Op scholieren.com schreef N. van der Giessen: 'Ik had niet verwacht dat er zo veel schunnige prietpraat in zou zitten. Het onderwerp ging niet diep. […] De essentie van dit boek is denk ik om eens goed te lachen, wat meestal niet samen gaat met diepgang. Ik heb meerdere keren aan vrienden verteld wat voor grappig boek ik aan het lezen was. […] Dat dit literatuur was, vonden de meesten verbazingwekkend om te horen. Eerst begreep ik zelf ook niet waarom het op de lijst stond. Het heeft namelijk geen kenmerken van de standaard Nederlandse literatuur.'

Als het goed is, kun je nu op de opmerkingen van N. van der Giessen reageren. Vind jij dat J. Kessels: the novelals 'echte' literatuur beschouwd moet worden? Licht je antwoord toe. Maak bij het beantwoorden van deze vraag gebruik van de antwoorden die je op eerdere vragen hebt gegeven.