Kees de jongen: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Receptie

A

Kees de jongen is al een wat ouder werk. Waarom heb je ervoor gekozen dit werk te lezen voor je lijst?


B

Kees de jongen wordt vandaag de dag beschouwd als 'klassieker', maar opvallend is dat het boek, ondanks de waardering van grote namen als Remco Campert, nooit een plaats heeft gekregen in de literaire handboeken. Een digitaal voorbeeld van zo’n literair handboek is Literatuurgeschiedenis.nl. 
Je gaat onderzoeken of Kees de jongen terecht wordt beschouwd als 'klassieker' en of het boek een plek in de literaire handboeken verdient. 

Vraag 1

Lees het essay 'De Klassiekers' van student Suzanne Griffioen (bron 1). Waarom is het volgens Suzanne een bezwaar dat vele lijsten van klassieke boeken worden samengesteld door literaire deskundigen?

Vraag 2

Aan welke eisen voldoen de meeste klassiekers volgens Suzanne? Maak een lijstje.

Vraag 3

Suzanne eindigt haar essay met de vraag of niet voor alle klassiekers geldt dat die door zowel volwassenen als kinderen graag gelezen worden. Leg uit dat dit een prikkelende vraag is met betrekking tot de 'klassieker' Kees de jongen.

Vraag 4

Lees het Engelstalige artikel over klassiekers uit The Guardian (bron 2). Als je Engels moeilijk vindt, kun je het hiervan afgeleide Nederlandstalige artikel op Schrijversonline.org ernaast lezen (bron 2a). Waarom is de term 'klassiekers' voor de boekverkoper betekenisloos geworden?

Vraag 5

Ben je het met hem eens? Leg je antwoord uit.

Vraag 6

Lees tot slot 'De klassiekers-hype' door Jeroen Vullings in Vrij Nederland (bron 3). Noteer de verschillende definities van 'klassiekers' die de revue passeren in dit artikel.

Vraag 7

Vergelijk de definities uit 'De klassiekers-hype' met de eisen die Suzanne Griffioen hanteert om van een 'klassieker' te kunnen spreken. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?

Vraag 8

Formuleer voor jezelf aan de hand van de verschillende bronnen die je hebt geraadpleegd een weloverwogen definitie van de term 'klassieker'.


C

Schrijf een essay van ongeveer 500 woorden aan de hand van de definitie 'klassieker' die jij bij B8 hebt geformuleerd over de vraag of Kees de jongen beschouwd kan worden als 'klassieker' en een plek verdient in de literaire handboeken. Doe het net als Suzanne en ga per eis die jij aan een 'klassieker' stelt na of Kees de jongen daaraan voldoet. Gebruik voorbeelden uit het boek om je verhaal mee te onderbouwen.