Kees de jongen: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Stijl

Titel Kees de jongen
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | stijl
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus stijl
Je leert reflecteren op de stijl van een (bewerkte) klassieker.
Gemaakt door Janneke Blok
(Literaire)theorie 'Stijl', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 127-129.
Bron 1 Youtube | trailer van de hertaling van Fisscher
Bron 2 boekenkrant.com | artikel 'Het is toch logisch dat Kees een jongen is?' door Aefke ten Hagen in de Boekenkrant (maart 2015)
Bron 3 dbnl.org | de originele uitgave van Kees de jongen (1923)

A

Vraag 1

Welke editie van Kees de jongen heb je gelezen? De originele tekst uit 1923 of een hertaling?

Vraag 2

Hoe beoordeel je de stijl van de editie die je hebt gelezen? Raadpleeg zo nodig de Literaire theorie.

Vraag 3

Kees de jongen wordt beschouwd als een 'klassieker', een werk dat de tand des tijds heeft doorstaan. Bedenk een voor- en een nadeel van het hertalen van klassiekers.
 

B

Tiny Fisscher, een bekende hertaalster van klassiekers, heeft in 2014 Kees de jongen hertaald tot kinderboek. Zie bron 1 voor een trailer van dit project. 

Vraag 1 

Lees het interview met Tiny Fisscher naar aanleiding van deze hertaling dat in de Boekenkrant verscheen (bron 2). Waarom is Kees de jongen, in eerste instantie een boek voor volwassenen, volgens Fisscher een geschikt kinderboek voor de jeugd van tegenwoordig? Vind jij dat ook? Waarom (niet)?

Vraag 2

Waarom is het volgens haar noodzakelijk dat de taal van klassiekers als Kees de jongen wordt 'opgefrist'?

Vraag 3

Denkt de interviewster daar in eerste instantie net zo over? Leg je antwoord uit.
 

C

Tiny Fisscher zegt ook in het interview dat je bij B hebt gelezen: 'Als je hart hebt voor een boek en tijdens een hertaling zorgvuldig te werk gaat, kun je de sfeer en de toon van het oorspronkelijke werk bewaren. Een ouderwetse sfeer is ook weer te geven in meer hedendaags taalgebruik.' 

Vraag 1

Vergelijk een pagina van de hertaling die je hebt gelezen met dezelfde pagina van de originele tekst (bron 3). Of omgekeerd: als je het origineel hebt gelezen, pak je (via de bibliotheek/bol.com) dezelfde pagina uit de hertaling van Tiny Fisscher erbij. Inventariseer de belangrijkste overeenkomsten en verschillen.

Vraag 2

Kijk nog eens naar je antwoord op vraag 2 bij A. Zijn er verschillen in stijl tussen beide edities?

Vraag 3

Ben je het met de uitspraak van Fisscher (aan het begin van C) eens? Licht je antwoord toe aan de hand van voorbeelden uit beide edities.


D

Is je mening over het hertalen en/of bewerken van klassiekers door het maken van deze opdracht veranderd? Leg uit. (100 woorden)