Kom hier dat ik u kus: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Personages 1

In Kom hier dat ik u kus komen niet eens zoveel personages voor, maar de wijze waarop zij zich tot elkaar verhouden is behoorlijk ingewikkeld. Het maken van een sociogram kan je helpen om de complexe verhoudingen tussen en de rollen van personages in kaart te brengen. In de bijlage 'Sociogram' (onder Downloads) kun je zien wat een sociogram is en welke middelen je kunt gebruiken om relaties tussen personages weer te geven. Bekijk de bijlage en maak onderstaande opdrachten.

Titel Kom hier dat ik u kus
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 2 | personages 1
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus personages 1
Je leert de relaties tussen de personages en hun rollen in kaart te brengen.
Gemaakt door Janneke Blok
Download Bijlage sociogram (703 kb)

A


Vraag 1


Pak een vel A3-papier en schrijf de naam van Mona in het midden.


Vraag 2


Schrijf onder haar naam op wat je weet over Mona: hoe ziet ze eruit, wat is haar karakter, wat doet ze in het dagelijks leven?


Vraag 3


Schrijf nu ook de namen van de andere personages (ook de bijfiguren) op het A3-papier. Maak de relatie tussen hen en Mona, en tussen deze personages onderling, duidelijk door de plaats die je ze op het papier geeft (ver weg van of dicht bij elkaar) en met verbindingslijnen.


Vraag 4


Schrijf nu ook onder alle andere personages kort op wat je over ze te weten bent gekomen: hoe zien ze eruit, wat is hun karakter, wat doen ze in het dagelijks leven?


BIn veel interviews heeft Griet op de Beeck het met betrekking tot haar boek Kom hier dat ik u kus over 'disfunctionele families', een term die volgens haar niet klopt, omdat disfunctionele families volgens haar juist heel functioneel zijn.


Vraag 1


Herlees pagina 263 van de roman. Beschrijf in je eigen woorden wat er wordt bedoeld met de term 'disfunctionele families'.


Vraag 2


Kijk nog eens naar het sociogram dat je hebt gemaakt. Welke rol vervullen de vader, Marie, Mona, Alexander, Anne-Sophie en oma in het gezin?


Vraag 3


Het 'systeem' van het gezin blijft aan het einde van het boek niet gehandhaafd. Leg in ongeveer 200 woorden uit hoe dat komt.