Kom hier dat ik u kus: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Betekenis titel, motto en opdracht

Deze opdracht kun je alleen maken, maar het is leerzamer om de opdracht samen met iemand anders te maken. Als je de opdracht samen maakt, is het wel de bedoeling dat jullie alle vragen samen beantwoorden en eventuele meningsverschillen noteren.

Titel Kom hier dat ik u kus
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | betekenis: titel, motto en opdracht
Studielast 2 uur
Werkvorm werkvorm
Focus betekenis: titel, motto en opdracht
Je leert neventeksten analyseren en interpreteren.
Gemaakt door naam opdrachtmaker
Bron goodreads.com | gedicht T.S. Eliot

A [titel]


De titel van het boek luidt: Kom hier dat ik u kus. Deze zin komt ook letterlijk in het boek voor. 


Vraag 1


Wat valt je op aan deze formulering?


Vraag 2Herlees pagina 377. Wat maakt deze zin betekenisvol in deze context? Wat zegt het over Louis dat hij deze zin uitspreekt en wat zegt Mona’s reactie op deze zin over haar en de ontwikkeling die ze gedurende het verhaal doormaakt?


Vraag 3Vind je de titel goed gekozen? Waarom (niet)?


B [motto]


Het eerste motto is van Rainer Maria Rilke en luidt: 'Misschien zijn alle draken in onze levens eigenlijk prinsessen die alleen maar zitten te wachten op het moment waarop we eindelijk, mooi en moedig, in actie schieten. Misschien is datgene waar we bang voor zijn in zijn blootste essentie iets hulpeloos wat onze liefde zoekt.' 


Vraag 1Leg in je eigen woorden uit wat er met het motto bedoeld wordt.


Vraag 2Breng het motto in verband met het boek. Wie/wat zijn de 'draken' in Mona’s leven, en blijken zij uiteindelijk ook 'prinsessen' te zijn?


Vraag 3Komt Mona uiteindelijk 'in actie'? Leg je antwoord uit. 


Het tweede motto, van Dennis Gaens, luidt: 'we vergeten dat we uit net genoeg water bestaan om een vloedgolf te vormen'. 


Vraag 1


Leg het motto uit.


Vraag 2Is er in Kom hier dat ik u kus sprake van een 'vloedgolf'? Leg je antwoord uit.


C [opdracht]Kom hier dat ik u kus
 is 'voor u, voor altijd (and where you are is where you are not, dat heeft T.S. Eliot gezegd)'. De vierentwintigjarige Mona zegt in dit verband: 'En ik heb ook een hekel aan principes, die ontslaan je van elk nadenken, en dat vind ik dan niet hoe het bestaan bedoeld is. Wat ik denk: ook dat wat je niet bent, bepaalt je, zoals datgene wat je bent kwijtgeraakt.' (p. 141). 


Vraag 1Leg uit wat T.S. Eliot en Mona hiermee bedoelen. Raadpleeg zo nodig bron 1, waarin het hele gedicht is opgenomen van T.S. Eliot waaruit Op de Beeck citeert.


Vraag 2Wie is 'u' aan wie Op de Beeck Kom hier dat ik u kus opdraagt? Zijn wij dat allemaal? Ben jij dat ook, denk je?


Vraag 3Voel je je aangesproken door 'de boodschap' van Op de Beeck? Is het een boodschap die voor iedereen geldt en van alle tijden ('voor altijd') is? Leg je antwoord uit.


D [evaluatie]


Welke inzichten heeft het maken van deze opdracht je opgeleverd? Leg uit.