Kom hier dat ik u kus: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Kwesties: omgaan met verdriet

Titel Kom hier dat ik u kus
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | kwesties: omgaan met verdriet
Studielast 1 à 2 uur
Werkvorm individueel
Focus kwesties: omgaan met verdriet
Je leert reflecteren op hoe verschillende personages met verdriet omgaan.
Gemaakt door Janneke Blok

A


Noteer je antwoorden op onderstaande A-vragen op een los blaadje. Dit blaadje mag je bij deze opdracht inleveren, maar dat hoeft niet. 


Vraag 1
 


Wanneer was je voor het laatst verdrietig?Vraag 2Probeer zo precies mogelijk te beschrijven waarom je je verdrietig voelde. Ging daar iets aan vooraf of overviel het gevoel je?


Vraag 3Wat doe je (meestal) als je verdrietig bent? Ga je er met iemand over praten of houd je het voor jezelf? Blijf je in het gevoel hangen of ga je afleiding zoeken?


B


In Kom hier dat ik u kus hebben veel personages groot verdriet, dat niet alleen wordt veroorzaakt door het overlijden van de moeder, maar ook doordat ze elkaar niet altijd even goed begrijpen. Ieder van hen gaat op zijn/haar eigen manier met zijn/haar verdriet om.

Personage (Grootste) verdriet Actie Wat dit voor de omgeving betekent
Mona
De vader Het niet kunnen/durven kiezen voor een grote liefde Vluchten in het werk Hij wordt gemist als vader en echtgenoot
Marie
Alexander
Anne-Sophie

Vraag 1


Neem bovenstaande tabel over en vul deze verder in.


Vraag 2


Wie lijken het meest op elkaar in de wijze waarop zij met hun verdriet omgaan en wie vormen elkaars tegenpolen?


Vraag 3


Zijn er personages die door hun omgang met hun eigen verdriet andere personages ook weer verdriet bezorgen? Leg je antwoord uit aan de hand van de tabel.


Vraag 4


Op de achterflap van Kom hier dat ik u kus staat dat dit boek onder andere gaat 'over kapotte mensen en hoe zij ongewild anderen ook kapotmaken'. Ben je het hiermee eens? Leg je antwoord uit.


Vraag 5


Kan Mona de cyclus van kapotte mensen, die ongewild ook andere mensen kapotmaken, die op hun beurt weer anderen kapotmaken, enzovoorts, doorbreken? Leg je antwoord uit in ten minste 100 woorden.