Kom hier dat ik u kus: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Stijl

Veel recensenten roemen de stijl van Griet Op de Beeck in Kom hier dat ik u kus. André van Dijk bijvoorbeeld typeert die als 'haast poëtisch': 'Vandaag ruikt oma nog meer onlekker dan soms' of 'Ik wil de nachtmerrie zo snel mogelijk vergeten. Maar sommige dromen plakken vast aan de binnenkant van mijn hoofd.' 
In deze opdracht ga je reflecteren op de stijl van Op de Beeck en je daar een eigen oordeel over vormen.

Titel Kom hier dat ik u kus
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | stijl
Studielast 2 à 3 uur
Werkvorm deels samen, deels individueel
Focus stijl
Je leert reflecteren op en je een oordeel vormen over stijl.
Gemaakt door Janneke Blok

A


Vraag 1Noteer individueel in totaal tien zinnen uit Kom hier dat ik u kus op een A4'tje die je juist wel of niet aanspreken.


Vraag 2Vergelijk de zinnen die je hebt genoteerd met die van je klasgenoot. Hebben jullie dezelfde soort zinnen om dezelfde reden gekozen? Wat maakt deze zinnen volgens jou/jullie bijzonder, mooi, treffend en/of beeldend? Als de schrijfstijl jou/jullie niet aanspreekt, wat maakt deze zinnen dan 'niet sterk'?


Vraag 3Heeft het bijzondere (of 'niet sterke') van deze zinnen soms te maken met het feit dat ze Vlaams zijn?


B


Vraag 1Kies een passage van ongeveer één pagina lang uit Kom hier dat ik u kus die jij stilistisch karakteristiek vindt voor het hele boek. Herschrijf deze passage in Standaardnederlands.


Vraag 2Lees de herschreven passage hardop voor aan je klasgenoot. Wat vinden jullie van de herschreven passage in vergelijking met het origineel?


Vraag 3Inventariseer de verschillen tussen de herschreven passage en het origineel zo precies mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan woordgebruik en zinsbouw, maar ook aan het ritme en de muzikaliteit van de taal.


CSchrijf individueel een kort betoog van ongeveer 300 woorden, waarin je een weloverwogen standpunt inneemt ten aanzien van de stijl van Griet Op de Beeck. Besteed daarin ook aandacht aan het eventuele effect van het Vlaamse taalgebruik op jou als lezer. Onderbouw je betoog met passende citaten. 

(Literaire)theorie

 

'Stijl', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen: Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 127-129.