Magnus: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Motto

Titel Magnus
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Motto
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus motto
Je leert over de betekenis van het motto.
Gemaakt door Martijn Koek

A

Stel je voor: er is een nationaal onderzoek gedaan naar de emotie 'je thuis voelen'. Een van de vragen in dat onderzoek was: 'Waar voelt u zich het minst thuis?' Het onderstaande lijstje geeft tien antwoorden van de honderden die er kwamen. 

In een land waar ik de taal niet spreek - op mijn werk - in de buurt van iemand op wie ik verliefd ben - thuis - bij mensen die mij niet aardig vinden - onder vrienden - bij een ruzie die met mij niets te maken heeft - in een hotel, zonder bekenden - bij dronken mensen - op een podium, voor een groot publiek

Kies uit deze tien de vijf die volgens jou het vaakst genoemd werden. Licht je keuze kort toe.

B

Magnus heeft een motto, van Erwin Olaf: 'Soms ben ik in mijn eigen huis. Dan zit ik thuis, op mijn bank en dan denk ik: ik wil naar huis.'

Vraag 1

Welk antwoord zou Erwin Olaf op de vraag bij 1 hebben kunnen geven? Leg uit.

Vraag 2

Wat zegt dat over Erwin Olaf?

C

Een motto is vrijwel altijd verbonden met het verhaal: de schrijver heeft het niet voor niets uitgezocht, hij zag zeer waarschijnlijk een verband met het boek dat hij geschreven had.

Vraag 1

In tabel 1 staan vier belangrijke delen uit het verhaal. Geef bij elk aan of je het verband met het motto sterk, licht of zwak vindt, en licht je keuze toe.

Vraag 2

Waar voelt Merlijn zich het minst thuis? Hoe komt dat?

Tabel 1

Verband met motto is sterk/licht/zwak Uitleg en citaat
Merlijn treurt in Amsterdam om Caro.
Merlijn is in Zweden op zoek naar Magnus.
Merlijn heeft Magnus gevonden en raakt verliefd op zijn dochter.
Merlijn en Cecilia komen aan bij Merlijns huis in Amsterdam.

D

Kijk nog eens naar de top vijf die je bij vraag A1 hebt gemaakt. Is Merlijn Kaiser een gemiddelde Nederlander? Zo ja: wat zegt dat over Nederland? Zo nee: heb je wel iets aan een boek dat gaat over iemand die (heel) anders is dan anderen?