Schijnbewegingen: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Personages-2

Titel Schijnbewegingen
Niveau boek 3
Opdracht niveau 2 | Personages (2)
Studielast 1 uur
Werkvorm tweetal
Focus personages
Je leert reflecteren op de wijze waarop romanfiguren elkaar beïnvloeden.
Gemaakt door Judith de Lang

Vraag 1


Wat heb jij geleerd tot nu toe van de mensen om je heen? Dat kan iets zijn wat de ander jou heeft verteld, op een goed of minder goed moment, maar het kan ook iets zijn waarvan je jezelf bewust geworden bent in het contact met die ander. Wissel vijf minuten met elkaar uit wat jij hebt opgestoken van mensen in je directe omgeving. Als het erg lastig is, mag je ook inspirerende filmhelden, musici of sporters als voorbeeld nemen.


Vraag 2


Adrian kan in eerste instantie overkomen als een vrolijke, lichtvoetige avonturier die zich niks aantrekt van zijn omgeving. Denk aan de manier waarop hij zijn baan en onderdak kwijtraakte bij het modehuis. Maar gaandeweg het verhaal zie je dat hij openstaat voor lessen die hij leert in de omgang met anderen. Voor de duidelijkheid: het gaat hierbij om kennis die Adrian over zichzelf opdoet, dus niet om boekenwijsheid.
In deze opdracht onderzoek je samen wat Adrian heeft geleerd over zichzelf van een aantal personen uit het verhaal. Let op: je maakt deze opdracht gezamenlijk, dus niet de personages verdelen. Je mag uiteraard meerdere dingen benoemen per persoon, of je kunt je beperken tot het belangrijkste aspect. Benoem niet alleen het aspect dat Adrian geleerd heeft, maar geef ook aan hoe hij deze kennis heeft verworven. Daarvoor kun je in het kort de bewuste scène in steekwoorden weergeven, of de paginanummers vermelden. Gebruik voor deze opdracht het schema.


Vraag 3


Misschien komen jullie tot de conclusie dat er iets of iemand ontbreekt in het schema. Daarvoor is de laatste oningevulde rij bedoeld.


Vraag 4


Tot slot: welke persoon is voor Adrians persoonlijke ontwikkeling het belangrijkste geweest volgens jullie? Waarom?
 

Naam Wat leert Adrian door deze persoon over zichzelf? Geef een voorbeeld uit het verhaal.
Augustus Trops
Italiaanse fietsacrobaat/ober
Mary Mayfield
Charles Parker
Alfred (Bosie) Douglas
Oscar Wilde
Vincent Farley
...