Schijnbewegingen: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Intertekstualiteit

In het boek van Zwigtman komt regelmatig een boek van Oscar Wilde voor, The Picture of Dorian Gray. Zo wordt het genoemd op pagina 22, 88, 133, 266, 332 en 455. Dit boek bestaat echt. Jullie gaan in deze opdracht een presentatie maken over de betekenis van The picture of Dorian Gray voor Schijnbewegingen.
Je presentatie ondersteun je visueel met behulp van powerpoint of Prezi. In de presentatie verwerk je onderstaande vragen. Je kunt de vragen integraal overnemen en dan met de uitwerking komen. Je kunt ook de vragen verwerken in jullie uitwerking, zodat er een goedlopend verhaal ontstaat. Jullie zijn vrij om de presentatie naar eigen keuze te illustreren.

Titel Schijnbewegingen
Niveau boek 3
Opdracht niveau 4 | Intertekstualiteit
Studielast 2 uur
Werkvorm tweetal
Focus intertekstualiteit
Je leert De betekenis van The Picture of Dorian Gray voor de roman.
Gemaakt door Judith de Lang

Vraag 1


Lees eerst de Literaire theorie. Wat heeft The Picture of Dorian Gray te maken met Schijnbewegingen?


Vraag 2


Zoek samen uit waar de roman van Wilde over gaat en wanneer deze geschreven is. Zoek een goede samenvatting en lees boekverslagen van andere leerlingen op internet. Wat valt je op wanneer je The Picture of Dorian Gray vergelijkt met Schijnbewegingen? Noem minstens drie opvallende overeenkomsten tussen beide boeken.


Vraag 3
 

Onderzoek de afzonderlijke bovengenoemde passages waarin The Picture of Dorian Gray voorkomt in Schijnbewegingen. Wat is er op dat moment aan de hand? Welke personen spelen een rol in dat fragment? Wat zou deze gebeurtenis te maken kunnen hebben met dit boek van Wilde? Waarom kiest Zwigtman ervoor om het boek in deze passage te noemen?


Vraag 4
 

Geef aan welke functie The Picture of Dorian Gray vervult in de roman van Zwigtman. Wat voegt dit boek toe aan het verhaal? Waar verwijst het naar (dit kunnen meerdere zaken zijn)? Betrek in jullie presentatie ook de term intertekstualiteit, thema, motief en de titel (Schijnbewegingen) plus jullie interpretatie van de titel.


Vraag 5


Zouden jullie een inhoudelijke betekenis kunnen toekennen aan het feit dat Adrian in Schijnbewegingen niet toe komt aan het lezen van The picture of Dorian Gray?


Vraag 6


Ten slotte geven jullie individueel aan of dit onderzoek je geholpen heeft om andere betekenissen toe te kennen aan het verhaal van Adrian. Of vond je het louter storend, zo'n verhaalelement waarin een auteur twee boeken als het ware met elkaar in gesprek laat gaan? Onderbouw je mening.

(Literaire)theorie

  1. 'Motieven en symbolen', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 113-114.
  2. 'Intertekstualiteit', ibid., p. 100