Van den vos Reynaerde: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Literaire systeem

De meeste middeleeuwse verhalen kennen beroemde hoofdpersonen die ook in het verhaal een belangrijke plaats krijgen toebedeeld. Denk bijvoorbeeld aan Karel ende elegast of de Arthurromans. Reinaert wijkt hierin af. In deze opdracht ga je onderzoeken welke standen in het verhaal aan de orde komen en hoe deze standen worden geportretteerd door Willem. Ook onderzoek je wat dit portret van de diverse standen zou kunnen zeggen over het wereldbeeld van de geldschieter van Willem. Wat zou een reden geweest kunnen zijn voor haar om het werk van Willem financieel te ondersteunen?

Titel Van den vos Reynaerde
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Literair systeem
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus literair systeem
Je leert reflecteren op de manier waarop literatuur in de Middeleeuwen tot stand kwam
Gemaakt door Judith de Lang
Bron 1 literatuurgeschiedenis.nl | 'Van den vos Reynaerde'
Bron 2 historici.nl | 'Aleid van Holland'
Bron 3 winiusenco.nl | 'Reynaert'
Bron 4 nl.wikipedia.nl | 'Goddelijke deugden'

Hoe ga je te werk?

Vraag 1

Je leest de informatie uit bron 1. Welke figuren in Reinaert vertegenwoordigen de adel? Noteer hun naam en maak duidelijk hoe Willem deze figuur afschildert.


Vraag 2

Lees bron 2 en beperk je daarbij vooral tot de rol van de geestelijkheid. Welke figuren en bijfiguren in Reinaert vertegenwoordigen die geestelijkheid? Noteer hun namen en noteer ook hoe Willem hen neerzet.


Vraag 3

Is er enig verschil op te merken in de manier waarop Willem de adel en de geestelijken afschildert? Licht je antwoord toe aan de hand van een voorbeeld uit de tekst.


Vraag 4

In versregel 25 tot en met 32 vertelt Willem ons dat dit verhaal in opdracht van een mecenas is geschreven. Herlees deze versregels. In versregel 32 tot en met 36 zit een vrouwennaam verstopt: wanneer je van de eerste regel ook de l meeneemt lees je van boven naar beneden Aleide. Mogelijk doelt de auteur hier op Aleid van Holland. Zoek met behulp van bron 3 op wie zij was en tot welke stand zij behoorde.


Vraag 5

Aangezien het gedicht vol met grappen zit, hoeft deze informatie over Aleid niet te kloppen. Stel dat het wel waar is, wat zegt het dan over de instelling en het wereldbeeld van Aleid dat zij bereid is een project als dit van Reinaert te financieren, terwijl dit gedicht overloopt van maatschappijkritiek?


Vraag 6

Is het voorstelbaar dat het gedicht van Reinaert ook een pleidooi is voor een betere wereld? Maak bij het beantwoorden van deze vraag ook gebruik van de vier kardinale deugden uit bron 4. Uiteraard mag je ook andere bronnen aanvoeren.


Vraag 7

Stel: Aleid heeft het schrijven van het verhaal van Reinaert mogelijk gemaakt. Aan haar sponsoring danken we het bestaan van dit verhaal. Ze steunde nog andere schrijvers en verder deed zij aan liefdadigheid binnen de kerkelijke gemeenschap. Een vrouw dus die veel betekende voor de wereld. Ga ervan uit dat er al kranten bestonden in de tijd waarin zij leefde (wat niet het geval was) en schrijf haar necrologie in de krant van het graafschap Holland. Hierin leg je vooral de nadruk op haar betekenis voor het maatschappelijk en cultureel leven. Betrek in je artikel ook de aard van het verhaal van Reinaert. Maak gebruik van de bronnen en zoek eventueel aanvullende informatie.