Verborgen gebreken: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Personages

In Verborgen gebreken gebeuren soms dingen die je misschien niet meteen begrijpt. Waarom doet Chris bijvoorbeeld zo agressief tegen iedereen, ook tegen mensen die aardig tegen haar doen? En waarom belt Agnes niet meteen de politie nadat ze de kinderen heeft ontdekt? Ze voert zelf als redenen aan dat de telefoon het niet doet en dat Chris haar zal beschuldigen van kidnapping. Maar als je er wat langer over nadenkt, zie je dat dat smoesjes zijn en dat Agnes haar eigen redenen heeft om Chris en Tommie bij zich te houden.
Het is kenmerkend voor psychologische romans (het genre waartoe Verborgen gebreken gerekend wordt) dat de psychologie van de personages behoorlijk ingewikkeld kan zijn en dat je als lezer redelijk veel werk moet verzetten om het handelen van de personages te begrijpen. In deze opdracht ga je verdiepen in de psychologie van Agnes en Chris om beter te begrijpen waarom ze doen wat ze doen.

Titel Verborgen gebreken
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 2 | Personages
Studielast 2 uur
Werkvorm tweetal
Focus personages
Je leert de psychologie van personages in kaart brengen en begrijpen
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bronnen patrickschriel.nl | 'Kernkwaliteiten en kernkwadranten voorbeelden lijst' (naar onder scrollen)

A [samen]


Je kunt iemands karakter beschrijven aan de hand van kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen. Deze vier categorieën zijn eigenlijk allemaal karaktereigenschappen: kernkwaliteiten en uitdagingen zijn meestal positief en valkuilen en allergieën eerder negatief.


Vraag 1


Open bron 1 en print de complete lijst van kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen. Knip alle kernkwaliteiten etc. uit.
Maak twee stapeltjes: een voor Agnes en een voor Chris. Karaktereigenschappen etc. die je bij geen van de twee personages kwijt kunt, leg je apart. Elk woord mag je maar één keer gebruiken. Als je bijvoorbeeld vindt dat een kernkwaliteit bij zowel Agnes als Chris past, moet je dus besluiten bij wie de kwaliteit het meest past.


Vraag 2


Bespreek de stapeltjes en kies uit elk stapeltje de vijf eigenschappen die jullie het meest bij elk personage vinden passen.


Vraag 3


Vul vervolgens onderstaande tabel in. Ga als volgt te werk:

Stap A:
in kolom 1 noteer je de eigenschappen van de personages;

Stap B:
in kolom 2 geef je een voorbeeld uit het boek waaruit die eigenschap blijkt;

Stap C:
in kolom 3 noteer je een mogelijke verklaring voor de eigenschap. In sommige gevallen wordt die verklaring in het boek gegeven, maar in andere gevallen moet je zelf even goed nadenken.

We hebben er één voorgedaan.

Karaktereigenschap Voorbeeld (Mogelijke) verklaring
Agnes
x. beschermend Ze wil voor Chris en Tommie zorgen, onder andere omdat ze denkt dat de kinderen thuis mishandeld worden; ze nam het ook altijd op voor kinderen die ze in de klas had. Agnes is zelf heel beschermd opgegroeid als jongste van vijf kinderen.
1.
2.
3.
4.
5.
Chris
1.
2.
etc.

B [samen]


Door opdracht A uit te voeren heb je goed nagedacht over hoe Agnes en Chris zijn en waarom ze zo zijn. Daardoor kun je nu, als het goed is, antwoord geven op vragen die in het boek niet expliciet worden beantwoord of waarop in het boek een antwoord wordt gegeven dat niet helemaal klopt. Geef op elke vraag een redelijk uitgebreid antwoord (ongeveer 50 woorden voor elk antwoord).


Vraag 1


Waarom doet Chris zo agressief, ook tegen mensen die aardig voor haar zijn (Agnes) of die haar helemaal geen kwaad hebben gedaan (Tommie)?


Vraag 2


Waldo heeft nare dingen gedaan met Chris. Vervolgens duwt Chris Waldo van de kade. Waarom is Chris daar verdrietig over? Ze zou blij moeten zijn dat ze van hem af is!


Vraag 3


Waarom roept Chris een paar keer 'Ik ben de engel met een tweesnijdend zwaard, ik ben de Engel van de Gerechtigheid?' en 'Go do it to them before they do it to you!'?


Vraag 4


Waarom slaat Chris alles in Port na Bà kort en klein nadat ze de man van Island Rentals heeft neergeschoten?


Vraag 5


Waarom heeft Agnes de kinderen niet direct naar de politie gebracht?


Vraag 6


Waarom denkt Agnes zoveel aan het verleden?


Vraag 7


Waarom wordt Agnes (bijna) nooit boos?


Vraag 8


Waarom vindt Agnes Chris ondanks haar gescheld toch een leuk meisje?


C


Vraag 1


Hoe verhoudt Agnes' karakter zich tot Chris' karakter? Maak een keuze en licht je antwoord toe.

Antwoord A:
Ze lijken op elkaar.

Antwoord B:
Ze vullen elkaar aan.

Antwoord C:
Ze zijn elkaars tegenpolen.


Vraag 2


Denk je dat de schrijfster zelf Agnes het leukste personage vindt of Chris? Licht je antwoord toe.


Vraag 3


Vind je dat er een levensles in Verborgen gebreken zit? Licht je antwoord toe.