Verborgen gebreken: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Stijl

Titel Verborgen gebreken
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 2 | Stijl
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus stijl
Je leert je mening te verwoorden over de manier waarop het verhaal is geschreven
Gemaakt door Marlies Schouwstra

A


Vraag 1


Verborgen gebreken wordt heel veel door leerlingen gelezen. Op scholieren.com staan maar liefst 55 boekverslagen! De meeste leerlingen vonden het een leuk boek: redelijk spannend, geloofwaardige soms ook grappig of amusant.
Wat is jouw mening? Kies ten minste drie beoordelingswoorden en licht je keuze toe aan de hand van een of meer voorbeelden uit het boek.
Kies uit: indrukwekkend - verdrietig - grappig - saai - verrassend - realistisch - (on)geloofwaardig - feministisch - herkenbaar - spannend - ontroerend - schokkend - gewoon - origineel - leerzaam - goed/slecht geschreven - anders, namelijk …


B


Op scholieren.com heeft Anneniempje geschreven:
'Verborgen gebreken is een saai, maar toch erg geloofwaardig boek. Ik vind het persoonlijk iets te vaag geschreven. Je moet de hele tijd heel goed opletten wat er nou allemaal precies gebeurt, want er zitten vaak van die kleine stukjes tussen die een hele hoop duidelijk maken. Ook wordt de dood van twee mensen niet concreet gezegd, wat voor mij een beetje verwarrend is, omdat mijn fantasie dan nog altijd op de loop gaat en waardoor ze bij mij nog altijd een kans hebben dat ze leven. Door zulke dingen kan ik mezelf niet helemaal inleven en zit ik dus niet echt in het verhaal zelf.'

Anneniempje vond het dus lastig dat sommige dingen niet duidelijk worden uitgelegd. Ze noemt als voorbeeld de dood van twee mensen.


Vraag 1Welke twee mensen bedoelt ze?


Vraag 2


Wat weet je over de dood van deze twee mensen en wat niet? Noteer bij elk personage ten minste twee dingen die je wel, en twee dingen die je niet zeker weet. Gebruik daarvoor onderstaande tabel.


Vraag 3


Noteer nog drie andere voorbeelden van dingen die niet zo duidelijk worden uitgelegd.

Je weet wel zeker dat ... Je weet niet zeker dat/of ...
[naam personage 1]
[naam personage 2]

C


Vraag 1


Anneniempje vindt Verborgen gebreken dus 'iets te vaag geschreven'. Ben je het daarmee eens? Kies de bewering waar je het het meest mee eens bent en licht je antwoord toe.

Bewering A:
Ik vond het soms ook vaag en dat vond ik vervelend.

Bewering B:
Ik vond het soms ook vaag, maar dat vond ik juist goed.

Bewering C:
Ik vond het niet vaag, ik snapte alles heel goed en dat vond ik prettig.

Bewering D:
Ik vond het niet vaag, ik snapte alles heel goed; van mij had het juist nog wat vager gemogen.

Bewering E:
Anders, namelijk …


Vraag 2


Welk antwoord denk je dat je docent op deze vraag zou geven?


Vraag 3


Controleer je antwoord op vraag 2 door de vraag aan je docent voor te leggen. Vraag ook om een toelichting.