Verborgen gebreken: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Betekenis

Titel Verborgen gebreken
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Betekenis
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus betekenis
Je leert personages met elkaar vergelijken om erachter te komen waar het boek over gaat
Gemaakt door Marlies Schouwstra

A


Vraag 1


Wie zijn volgens jou de twee belangrijkste personages in Verborgen gebreken?


Vraag 2


Vind jij dat deze personages allebei hoofdpersoon zijn in het verhaal of is één van beide de hoofdpersoon? Wie dan? Leg je antwoord uit.


B


Tussen de twee belangrijkste personages bestaan zowel overeenkomsten als verschillen.


Vraag 1


Noteer vijf verschillen.


Vraag 2


Noteer vijf overeenkomsten.


Vraag 3


Wat is volgens jou belangrijker voor het verhaal, de overeenkomsten of de verschillen? Of zijn ze even belangrijk? Leg je antwoord uit.


C


Vraag 1


Kijk nog eens naar je antwoorden op de A-vragen. Zou je nu een ander antwoord geven? Leg je antwoord uit.


Vraag 2


Kijk nog eens naar je antwoorden op de B-vragen.

Vraag A:
Wie vind jij het twee na belangrijkste personage in Verborgen gebreken? Leg je antwoord uit.

Vraag B:
En wie vind je het drie na belangrijkste personage? Leg je antwoord uit.


D


Nu je deze opdracht hebt gemaakt, heb je, als het goed is, wat meer zicht gekregen op waar Verborgen gebreken over gaat. Noteer drie onderwerpen (thema's) en geef bij elk onderwerp een korte toelichting of voorbeeld uit het verhaal.