Verborgen gebreken: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Verfilming

Verborgen gebreken is in 2004 verfilmd. In bron 1 wordt de film door een filmkenner besproken. Hij heeft een paar punten van kritiek. In deze opdracht vergelijk je het boek en de film met elkaar en ga je in op de bezwaren van de filmkenner.

Titel Verborgen gebreken
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Verfilming
Studielast 3 uur (incl. film kijken)
Werkvorm individueel of tweetal
Focus verfilming
Je leert een beargumenteerd oordeel geven over de verfilming van het boek
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bron 1 film1.nl | filmkenner over Verborgen gebreken

A


Vraag 1


Noteer de titel van een boek waarvan je ook de film hebt gezien.


Vraag 2


Wat vond je beter, het boek of de film? Waardoor kwam dat?


Vraag 3


Denk je dat het uitmaakt wat je het eerst hebt gedaan, het boek lezen of de film kijken? Leg je antwoord uit.


B


Bekijk bron 1, waarin de filmkenner zijn mening geeft en twee fragmenten worden getoond. De filmkenner zegt dat er iets was wat hem stoorde aan de film. Hij noemt drie dingen:

Punt A:
De opeenhoping van problemen en trauma's passen beter bij een boek dan bij de verfilming ervan.

Punt B:
Het boek bevat een ongrijpbaar element dat onmogelijk in beelden te vertalen valt, een element dat de kijker node mist, zelfs als hij niet eens zeker weet wat dat is.

Punt C:
De filmer had beter moeten weten en het boek het boek moeten laten.

Jij hebt, in tegenstelling tot de filmkenner, het boek wel gelezen en je kunt dus beoordelen of de filmkenner een punt heeft. Bekijk de film en beantwoord daarna de volgende vragen.


Vraag 1


Welke problemen en trauma's komen in de film aan bod? Noteer er vier.


Vraag 2


Ben je het eens met de filmkenner dat de problemen en trauma's beter bij een boek dan bij de verfilming passen? Waarom?


Vraag 3


Is er sprake van een 'ongrijpbaar element dat onmogelijk in beelden te vertalen valt'? Zo ja, omschrijf dit element en/of geef daarvan enkele voorbeelden.


Vraag 4


Had de regisseur (Paula van der Oest) het boek het boek moeten laten en deze film niet moeten of hoeven maken? Licht je antwoord toe.


C


Vraag 1


Wat vind jij van de film als film? Kies ten minste drie beoordelingswoorden en licht je keuze toe aan de hand van een of meer voorbeelden uit de film.
Kies uit: indrukwekkend - verdrietig - grappig - saai - verrassend - realistisch - (on)geloofwaardig - feministisch - herkenbaar - spannend - ontroerend - schokkend - gewoon - origineel - leerzaam - anders, namelijk …


Vraag 2


Wat vind jij van de film als verfilming? Vind je het goed dat de regisseur dicht bij het boek is gebleven? Heeft ze dingen weggelaten die volgens jou wel in de film hadden moeten voorkomen? Heeft ze bepaalde dingen te veel of juist te weinig nadruk gegeven?
Gebruik ongeveer 100 woorden (in totaal) om je antwoord op deze vragen te formuleren.


Vraag 3


Wat vond je beter, het boek of de film? Licht je antwoord toe.