Verborgen gebreken: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Motieven 1

Let op: lees deze opdracht goed door voordat je het boek gaat lezen.
Deze opdracht maak je bij voorkeur met z'n drieën. Je kunt de opdracht ook alleen maken; in dat geval sla je vraag A4 en C2 over. Vraag B2 kun je alleen beantwoorden.

Verborgen gebreken
stikt van de motieven. Sommige laten zich redelijk makkelijk duiden, andere wat minder. Al die motieven zetten de lezer op het spoor van een interpretatie - een antwoord op de vraag waar het boek in diepste wezen over gaat.
In deze opdracht verdelen jullie enkele motieven om vervolgens in een groepsgesprek te komen tot een samenhangende interpretatie.

Titel Verborgen gebreken
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Motieven
Studielast 3 uur
Werkvorm drietal of individueel
Focus motieven
Je leert motieven opmerken, analyseren en betrekken in je interpretatie
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bron 1 betekenis-voornaam.nl | voornamen betekenis database

A [deze opdracht maak je tijdens het lezen]


Vraag 1


Nummer 1 noteert alles wat betrekking heeft op het spel 'Mevrouw Jansen gaat naar de markt' én over Tommies knuffels.
Over het spel moet je de volgende vragen kunnen beantwoorden:

Punt A:
Wat is het doel van het spel?

Punt B:
Wat zijn de regels van het spel?

Punt C:
Door wie wordt het gespeeld?

Punt D:
Welk verband bestaat er tussen het spel en (elementen van) het verhaal?

Over Tommies knuffels noteer je:

Punt E:
welke dieren hij koestert;

Punt F:
welke functie deze dieren voor Tommie hebben.


Vraag 2


Nummer 2 maakt tijdens het lezen aantekeningen over alles wat met zien/kijken heeft te maken. Noteer in tabel 1:

Punt A:
het paginanummer;

Punt B:
datgene wat met zien/kijken heeft te maken;

Punt C:
de context (kort);

Punt D:
welk verband er volgens jou bestaat tussen het motief en het verhaal.

We hebben in tabel 1 een voorbeeld gegeven.


Vraag 3


Nummer 3 noteert alles wat te maken heeft met de 'Engel van de Gerechtigheid'. Noteer in tabel 2:


Punt A:
het paginanummer;

Punt B:
wie een opmerking maakt over de 'Engel van de Gerechtigheid';

Punt C:
de context (kort);

Punt D:
welk verband er volgens jou bestaat tussen de verwijzing naar de Engel van de Gerechtigheid en het verhaal.

Zoek, als dat nodig is, naar meer informatie over de Engel van de Gerechtigheid of Engel der Wrake op internet.


Vraag 4


Bespreek jullie bevindingen: jullie leggen aan elkaar uit wat je ontdekt hebt. Zoek naar samenhang: probeer datgene wat je groepsgenoten je vertellen in verband te brengen met je eigen bevindingen.
Maak aantekeningen.


Tabel 1

Pagina Motief Context Verband
...
...
p. 81-82 Agnes' krijgt glazen oog twee ongelukken gehad: vishengel en vallen op stuur Agnes' heeft letterlijk minder zicht, doordat ze maar één oog heeft, maar ook in figuurlijke zin is haar zicht beperkt: ze is in de war en ziet de zaken niet helder.
...
...

Tabel 2

 

Pagina Wie? Context Verband
...
...
...
...
...

B [samen; deze opdracht maak je na het lezen]


Vraag 1


Misschien heb je er nooit eerder op gelet, maar soms zijn de namen van romanpersonages betekenisdragend.
Bestudeer de Literaire theorie en noteer vervolgens, met behulp van bron 1 de betekenis van de namen van de volgende personages:

Personage A:
Agnes

Personage B:
Robert

Personage C:
Chris/Christine

Personage D:
Tommie

Personage E:
Waldo

Personage F:
Sonja

Personage G:
Jaap


Vraag 2


Bespreek vervolgens samen de volgende vragen:

Vraag a:
Welke namen zijn volgens jullie betekenisdragend?

Vraag b:
Wat is het verband tussen de betekenis van deze namen en het verhaal?


C

De uitkomsten van de A- en B-opdrachten zijn vermoedelijk nogal divers van aard. De uitdaging is nu om een antwoord te geven op de vraag waar Verborgen gebreken in diepste wezen over gaat en daarin alle uitkomsten van de A- en B-vragen te betrekken.


Vraag 1


Schrijf (individueel) een tekst van minimaal 200 woorden, waarin je jouw interpretatie van Verborgen gebreken beknopt en helder formuleert.


Vraag 2


Wissel jullie interpretaties uit. Kies samen de interpretatie die jullie het beste vinden en vul deze interpretatie aan en/of verbeter deze interpretatie op grond van de bevindingen van de andere twee groepsleden.

Tip: bespreek je werk met iemand die opdracht N4/2 heeft gemaakt. Zijn jullie tot dezelfde interpretatie gekomen? Zo nee, kun je dan zeggen dat een van beide interpretaties niet klopt? Vullen beide interpretaties elkaar misschien aan? Of kunnen beide interpretaties gewoon naast elkaar bestaan?

(Literaire) theorie


'Speaking names', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen: Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 108.