Alles wat er was: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Perspectief: onbetrouwbare verteller

In Alles wat er was doet Merel, als ik-verteller, verslag van de gebeurtenissen. Je ziet de andere personages door haar ogen. Wat de andere personages denken en voelen weet je niet of slechts gedeeltelijk. In deze opdracht ga je onderzoeken welke invloed deze vertelwijze heeft op jouw visie op de gebeurtenissen.

Titel Alles wat er was
Niveau boek 4
Opdracht niveau 3 | Perspectief: onbetrouwbare verteller
Studielast 1 à 2 uur
Werkvorm individueel
Focus perspectief
Je leert over onbetrouwbare vertellers.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bron 1 wikipedia.org | 'Onbetrouwbare verteller'
Bron 2 hebban.nl | 'Hanna Bervoets: Mijn personages creëren vaak een verhaal dat hen op de been houdt' (interview)

A

Reageer snel op de onderstaande uitspraken. Denk niet te lang na.
A Merel legt heel duidelijk en precies uit wat er in de school gebeurt. ja/nee
B Merel vertelt soms nogal warrig, waardoor je niet weet wat er echt gebeurt en wat alleen in haar hoofd gebeurt. ja/nee
C Merel geeft een gekleurd beeld van de gebeurtenissen om zo een beter en mooier beeld van zichzelf te schetsen. ja/nee
D Merel verdraait de feiten om andere personen in een kwaad daglicht te stellen. ja/nee
E Merel doet haar best om objectief te zijn, maar zij zit, net als
iedereen, ook een beetje gevangen in haar eigen perspectief. ja/nee


B

Het is je waarschijnlijk wel duidelijk dat je Merel niet altijd helemaal op haar woord kunt geloven.

Vraag 1

Op welk moment in het verhaal had jij voor het eerst door dat de dingen in werkelijkheid iets anders lagen dan Merel je had doen geloven?

Vraag 2

Noteer nog twee andere voorbeelden van situaties of gebeurtenissen waarvan Merel geen juist (of een heel vaag) beeld schetst.

Vraag 3

Hoe kwam je erachter dat de informatie die Merel over deze situaties of gebeurtenissen geeft niet helemaal klopt?


C

Bestudeer bron 1.

Vraag 1

Door welke vier oorzaken kan een verteller onbetrouwbaar zijn? Noteer ze allemaal.

Vraag 2

Laat zien dat Merel door ten minste twee van deze oorzaken onbetrouwbaar is.

Vraag 3

In bron 2 worden twee 'narratieve' (= verteltechnische) functies genoemd die een onbetrouwbare verteller kan hebben. Welke functie heeft Merels onbetrouwbaarheid in Alles wat er was?


D

Merel is het enige personage dat jou als lezer informatie geeft, maar ze is niet betrouwbaar. Daardoor zit je je voortdurend af te vragen wat er nu precies aan de hand is. De kans is groot, dat je - zelfs als je heel geconcentreerd hebt gelezen - nog steeds met vragen zit. Op dag 124 trekt Leo bijvoorbeeld  Merels zwangerschap in twijfel. Daardoor ga je jezelf ook afvragen of Merel die hele zwangerschap misschien verzonnen heeft.

Vraag 1

Is Merel echt zwanger of heeft ze dat verzonnen, denk je? Leg je antwoord uit.

Vraag 2

Lees bron 2 en noteer het antwoord dat op deze vraag wordt gegeven.


E

Wat vind jij van een onbetrouwbare verteller? Kies een of meer van de volgende woorden en licht je antwoord toe. Kies uit: (heel) leuk - interessant - irritant - leerzaam - moeilijk - teleurstellend - iets anders, namelijk …