Alles wat er was: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Verteltechniek: a-chronologie

Titel Alles wat er was
Niveau boek 4
Opdracht niveau 3 | Verteltechniek: a-chronologie
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus verteltechniek
Je leert de chronologische volgorde van de gebeurtenissen reconstrueren.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bron Alles wat er was opdr 3 werkblad

A

Vraag 1

Download het werkblad (zie onder Bron). Noteer tijdens het lezen de hoofdstuktitel, paginanummers en een korte beschrijving van de inhoud van de hoofdstukken in tabel 1.

Vraag 2

Zet vervolgens de rijen uit de tabel in de chronologische volgorde.


B

Beschrijf voor elk personage hoe het hem/haar vergaat:
. Wanneer verdwijnt het personage?
. Hoe verdwijnt het personage?
. Waarom is zij/hij verdwenen? En/of:  Wat is daaraan vooraf gegaan?
Noteer je antwoorden in tabel 2 op het werkblad.


C

In het boek wordt een verklaring gegeven voor het door elkaar raken van de hoofdstukken.

Vraag 1

Noteer deze verklaring.

Vraag 2

Vind jij dit een geloofwaardige verklaring? Leg je antwoord uit.

Vraag 3

Denk jij dat Alles wat er was een beter of een slechter boek zou zijn geweest als de hoofdstukken gewoon in de goede volgorde waren blijven liggen? Licht je antwoord toe aan de hand van een voorbeeld uit het boek.