Alles wat er was: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Personages: handelen

De laatste zin van de flaptekst van Alles wat er was luidt: 'Als alles wat er was er niet meer is, wat is dan nog de waarde van liefde, loyaliteit en vriendschap?'
In deze opdracht zoek je naar een antwoord op deze vraag.

Titel Alles wat er was
Niveau boek 4
Opdracht niveau 4 | Personages
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus personages: handelen
Je leert reflecteren op het handelen van de personages.
Gemaakt door Marlies Schouwstra

A

 1. Noteer voor alle acht personages wat hem/haar op de been houdt na de knal. Je mag per personages meerdere antwoorden kiezen. Licht je antwoorden toe. Noteer je antwoorden in tabel 1.
  Kies uit:
  A de zorg voor een kind
  B de zorg voor een andere volwassene
  C van iemand houden
  D het streven zijn/haar waardigheid te behouden
  E iets anders, namelijk …
 2. Probeer je voor te stellen dat jij in vergelijkbare omstandigheden in je klaslokaal zou zijn opgesloten, samen met alle andere leerlingen uit je klas en je docent Nederlands. Wat zou jou op de been houden? Je mag een van de antwoorden uit vraag 1 kiezen, maar ook zelf een antwoord bedenken.
  Noteer je antwoord in de onderste rij van tabel 1.


Tabel 1

Personage Blijft op de been door... Toelichting
Lotteke
Joeri
Natalie
Kaspar
Barry
Kaylem
Leo

 

B

'Als alles wat er was er niet meer is, wat is dan nog de waarde van liefde, loyaliteit en vriendschap?'

 1. Leg in je eigen woorden uit wat de begrippen 'liefde', 'loyaliteit' en 'vriendschap' inhouden. Gebruik indien nodig een woordenboek of -lijst.
 2. Hoe belangrijk zijn deze begrippen voor jou persoonlijk? Geef een cijfer tussen 1 en 10.
  1 = totaal onbelangrijk
  10 = heel erg belangrijk
 3. Leg voor elk personage genuanceerd uit in hoeverre liefde, loyaliteit en/of vriendschap voor hem/haar belangrijk zijn.
  a. Noteer in tabel 2, kolom 2 een cijfer tussen 1 en 10.
  b. Licht je antwoorden in kolom 3 toe aan de hand van een voorbeeld uit de roman.
 4. Welk antwoord geeft de roman als geheel op de vraag wat de waarde van liefde, loyaliteit en vriendschap is? Licht je antwoord toe in ongeveer 100 woorden.
  Kies uit:
  A In extreme omstandigheden verliezen liefde, loyaliteit en vriendschap hun waarde.
  B In extreme omstandigheden krijgen liefde, vriendschap en loyaliteit een andere waarde.
  C In extreme omstandigheden krijgen liefde, vriendschap en loyaliteit een grotere waarde.
  D De roman geeft geen eenduidig antwoord op deze vraag.

 

Tabel 2

Personage Waarde van liefde, loyaliteit en vriendschap Uitleg
Lotteke 10 Lotteke verlaat de school om bij haar kind te zijn, hoewel ze bijna zeker weet dat het haar dood zal worden. Ze wil zonder haar kind niet verder leven. Voor liefde geef ik haar dus een 10. Over vriendschap en loyaliteit kan ik niets zeggen, omdat ze al op dag 2 weggaat uit de school.
Joeri
Natalie
Kaspar
Barry
Kaylem
Leo
Merel