Alles wat er was: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Oordeel

Deze opdracht kun je alleen maken als jouw oordeel over Alles wat er was niet onverdeeld positief is.

Alles wat er was is de twijfelachtige eer te beurt gevallen genomineerd te worden voor de Zwarte Bladzij. Dit is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door Propria Cures, een literair-satirisch studentenblad, aan de schrijver van het meest overschatte boek van het afgelopen jaar. Door de uitreiking van de Zwarte Bladzij hoopt Propria Cures een discussie te ontketenen over de 'oneerlijke verdeling van aandacht binnen de literatuur' (bron 1). 'Meest overschat' wil dus niet per se zeggen: slecht, al spelen kwaliteitsaspecten wel degelijk een rol bij de toekenning van de prijs.
Door Alles wat er was te nomineren zegt de redactie van Propria Cures eigenlijk zoiets als 'Mwah, zo goed was het nou ook weer niet.'
In deze opdracht ga je het standpunt van Propria Cures tegen het licht houden.  1. Lees bron 2, een staaltje van ouderwets afbranden.
  2. Noteer in kolom 1 van onderstaande tabel puntsgewijs Vullings' bezwaren tegen Alles wat er was.Lees bron 3 tot en met 5 en noteer (in kolom 2), weer puntsgewijs, de aspecten van de roman die de recensenten positief waarderen.
  3. Bekijk je tabel en streep alle opmerkingen door waar jij het niet mee eens bent. Je mag de tabel ook aanvullen met eigen opmerkingen.
  4. Schrijf een bespreking van Alles wat er was. De strekking van je bespreking is 'Mwah, zo goed was het nou ook weer niet.'

Je besteedt aandacht aan enkele positieve aspecten, maar je brengt ook een aantal bezwaren tegen de roman voor het voetlicht.
Zet een passende en pakkende titel boven je tekst.
Gebruik 500 tot 800 woorden.

 

Bezwaren Positieve aspecten