Blauwe maandagen: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Poëtica

Deze opdracht is bij uitstek geschikt als je een ambitieuze lezer bent en het leuk vindt om je te verdiepen in literatuurtheorie.

'Poëtica' is een woord uit de literatuurwetenschap dat wordt gebruikt om de literatuuropvatting van een auteur aan te duiden. Dat wil zeggen: de opvattingen van een auteur over doel, wezen en functie van literatuur en schrijverschap.
In deze opdracht ga je onderzoeken welke opvattingen de schrijver Arnon Grunberg heeft over het schrijverschap. Vervolgens ga je bekijken of deze opvattingen terug te vinden zijn in zijn werk.

A


Vraag 1


Beoefen je een sport of bespeel je een instrument?

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn wil je voldaan terugkijken op een wedstrijd of een concert?

Probeer minstens drie voorwaarden te bedenken en noteer deze.


B

   
Vraag 1


Lees bron 1. Hierin heeft Arnon Grunberg dertien schrijftips. 
 
In deze tips zitten de opvattingen van Grunberg verborgen. Zo kun je uit zijn eerste tip de opvatting halen, dat je als schrijver niet op de wereld bent om je lezers te behagen. Je moet als schrijver een bepaalde autonomie behouden om te kunnen schrijven wat je wilt.   

Probeer ook de andere twaalf tips om te zetten in een literatuuropvatting en noteer deze.   


Vraag 2


Blauwe maandagen stamt uit 1994, terwijl deze tips in juni 2013 zijn opgetekend. Je hebt nu een uitgebreide literatuuropvatting van Grunberg.    

Noteer bij elke opvatting uit vraag 1 of je deze herkent in Blauwe maandagen en zo ja, waar (korte omschrijving fragment plus paginanummer).   

Om je breder te oriënteren op de ontwikkeling die de poëtica van Grunberg heeft doorgemaakt, kun je deel IV lezen van het artikel van Yra van Dijk (bron 2). Het is echter voor het uitvoeren van deze opdracht geen verplicht materiaal, maar het kan je wel helpen om eventuele discrepanties te verklaren tussen de opvattingen uit 1994 en 2013.   


Vraag 3


Formuleer je eigen literatuuropvatting in minimaal 100 woorden. Uiteraard mag je andere secundaire bronnen raadplegen. Zorg ervoor dat jouw opvatting niet louter een positief of negatief wordt van die van Grunberg.   


Vraag 4


Schrijf vanuit jouw literatuuropvatting een recensie van Blauwe maandagen. Je kunt bron 3 en 4 als inspiratie gebruiken.   

Overleg na het voltooien van deze opdracht met je docent of je de recensie zult plaatsen in de schoolkrant of op scholieren.com.